Ethernet w polskim sektorze przemysłowym

Ethernet przemysłowy to najbardziej popularny standard sieciowy stosowany w polskich zakładach. Pozwala na sprawną komunikację, jest łatwy w obsłudze i tani w użytkowaniu. Z danych Control Engineering Polska wynika, że w blisko 70% przypadków o wyborze tego właśnie standardu zadecydowała jego niezawodność. 

Ethernet jest rozwiązaniem sieciowym, które zyskało w ostatnich latach ogromną rzeszę odbiorców z sektora przemysłu i automatyki. Zdecydowana większość – bo aż 91% użytkowników sieci przemysłowych ankietowanych przez Control Engineering Polska – potwierdza, że w ich przedsiębiorstwie rozwiązania sieciowe oparto na standardzie Ethernet.
Kolejnymi standardami, chętnie stosowanymi w rodzimych fabrykach, są Profibus oraz CAN. Aktualnie najrzadziej korzysta się z platformy LonWorks. Używa jej zaledwie 2% naszych respondentów (wykres 1.).   

Dokładnie dwie trzecie użytkowników Ethernetu informuje, że w ostatnim roku w ich zakładach zrezygnowano z planowanych zakupów rozwiązań opartych na innych standardach komunikacyjnych, na rzecz systemów opartych na najbardziej obecnie popularnym protokole. Istnienie takiej tendencji potwierdzają także dostawcy rozwiązań sieciowych. Według 83% z nich największym zainteresowaniem ze strony użytkowników przemysłowych systemów automatyki cieszy się właśnie Ethernet. Z kolei pozostałe 17% dystrybutorów wskazało na Profibus. Reszta standardów nie została przez nich nawet wspomniana.

Ankietowani dostawcy informują poza tym, że większość ich klientów dąży do tego, aby ich przedsiębiorstwa korzystały tylko z jednego wspólnego standardu sieciowego.   

– Klienci dobierają odpowiednią technologię na podstawie analizy sprzętu, który chcą używać oraz swoich potrzeb – wyjaśnia Bartłomiej Besz, specjalista ds. automatyki w TURCK. – W dalszej działalności starają się konsekwentnie trzymać raz podjętej decyzji. Jednak zupełne ujednolicenie systemu sieciowego nie jest na razie możliwe. Sytuacja na rynku nie pozwala mieć nadziei, że znajdzie się standard akceptowany przez wszystkich dostawców. Dotyczy to między innymi producentów sterowników PLC.

Tymczasem Paweł Podsiadło, specjalista ds. sprzedaży w firmie ASTOR podkreśla, że jeden wspólny standard przyniósłby szereg korzyści zarówno dostawcom, jak użytkownikom sieci przemysłowych. Wśród nich wymienia między innymi łatwiejszą konfigurację elementów sieci i skrócenie czasu potrzebnego na budowanie jej struktury. Z punktu widzenia użytkownika jest to bardzo pożądana właściwość.

Prawie idealny
Gdzie leży przyczyna sukcesu rynkowego Ethernetu? Przede wszystkim jest to związane z prędkością działania, jaką ten standard gwarantuje użytkownikowi. Kolejną zaletą Ethernetu jest to, że do przesyłu danych i współpracy urządzeń na duże odległości (nawet w skali globalnej) może wykorzystywać okablowanie światłowodowe, podobnie jak sieci ControlNet i Sercos.
Rozwiązania światłowodowe przyczyniają się przede wszystkim do eliminacji zakłóceń (np. ze strony falowników), które powstają przy stosowaniu medium w postaci skrętki miedzianej.

Inną korzyścią wynikającą z wykorzystania Ethernetu jest kwestia wymiany danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można sterować procesami na bieżąco. Aby jednak było to możliwe, potrzebne są specjalne, dedykowane urządzenia. W przypadku Ethernetu/IP są to switche. Większość z sieciowych rozwiązań dla przemysłu jest mało deterministyczna (przewidywalna). Tomasz Nawracaj z MPL Technology twierdzi, że determinizm jest na chwilę obecną jedną z podstawowych cech, jakimi powinna charakteryzować się sieć przemysłowa. Wyjaśnia, że tam gdzie wymagana jest praca w czasie rzeczywistym, a przewidywalność ma duże znaczenie dla użytkownika, stosuje się dedykowane urządzenia lub sieci przemysłowe oparte na protokóle ethernetowym.

Piotr Nowakowski, przedstawiciel Eltrona uważa, że jedną z zalet Ethernetu jest unifikacja systemów. Sieć ta zaczyna być standardem u wielu producentów osprzętu i u wielu użytkowników systemów. Kolejnym plusem jest fakt, że użytkownicy mają do dyspozycji kilkadziesiąt firm produkujących podzespoły, od markowych i znanych po niedrogich dostawców „no name”. Standard ten zapewnia też kompatybilność między producentami.

Inne plusy Ethernetu to, według naszego rozmówcy z Eltrona, niskie koszty tworzenia i rozbudowy oraz łatwa konfiguracja sieci. Ethernet umożliwia wykorzystanie jednego medium do połączenia: sterowników, rozproszonych We/Wy, panelów operatorskich i systemów wizualizacji. Ponadto pozwala na łatwe stworzenie radiowego połączenia ethernetowego.  

Ethernet przemysłowy jest niezawodną i odporną na awarię strukturą, która zapewnia ciągłość transmisji. W zakładach standard ten wykorzystuje się do przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu następuje komunikacja pomiędzy jednostkami zakładowymi i możliwe jest sterowanie obiektem jako częścią całej struktury zakładu. Ethernetu używa się do komunikacji pomiędzy sterownikami PLC, a także pomiędzy sterownikiem PLC i stacją operatorską, która nadzoruje proces. Umożliwia łączność z oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA/HMI oraz transmisję danych do serwerów OPC. Ethernet zastępuje standardową magistralę. Przy jego użyciu można obsługiwać We/Wy oraz odczytywać i zapisywać rejestry. Kontroluje ruch w sieci i stan połączeń sieciowych.

Integracja sieci przemysłowej z sieciami informatycznymi (z otoczeniem w zakładzie produkcyjnym) pozwala na swobodny przepływ niezbędnych informacji od warstwy produkcyjnej do księgowej oraz ułatwia zarządzanie zamówieniami. Zapewnia bezpośrednią komunikację pomiędzy sterowaniem na poziomie produkcyjnym a systemami MES, ERP.

Do wad Ethernetu zaliczyć można konieczność stosowania dodatkowej infrastruktury sieciowej (np. switchy), co zwiększa koszt instalacji. Problemem jest także dość mała maksymalna odległość między switchem a urządzeniem. Jednak, jak podkreśla Bartłomiej Besz z Turcka, te dwa minusy są akceptowane przez klientów. Według niego dzieje się tak dlatego, że po prostu korzyści znacznie przeważają nad wadami.   

Skazany na sukces
Wśród kilku rodzajów sieci Ethernet prym wiedzie Ethernet/IP, który jest wykorzystywany przez niemal trzy czwarte polskich zakładów przemysłowych. W przypadku tego protokołu stosowanie coraz to nowszych standardów ma za zadanie zwiększyć jego przepustowość, a co za tym idzie, także wydajność dołączonych do sieci urządzeń.  

Zaraz po nim plasuje się niedeterministyczny Modbus/TCP, obsługujący We/Wy oraz odczytujący i zapisujący rejestry. Trzecie miejsce pod względem popularności przypadło technologii Profinet, która w prosty sposób pozwala na integrację i realizację automatyki procesowej, jak też sterowanie napędami (Motion Control). Na czwartej pozycji znalazł się Ethernet Powerlink, który jest jedynym rozwiązaniem czasu rzeczywistego na bazie przemysłowego Ethernetu z mikrosekundową prędkością i precyzją. Ethernet Powerlink nie wymaga obsługi poprzez dedykowany sprzęt oraz układy ASIC.

Ankietowani użytkownicy stwierdzili, że najrzadziej stosują EtherCat (uzyskał jedynie 3% głosów). Jednak powoli obserwuje się wzrost zainteresowania tym standardem. Dzięki wprowadzeniu techniki FMMU (Fieldbus Memory Managment Unit) ma on niespotykane osiągi. Dodatkowo EtherCat ma bardzo proste okablowanie i jest otwarty na inne protokoły. W przypadku dostawców 8% uważa, że najmniejszym zainteresowaniem cieszą się Profinet i Ethernet Powerlink. EtherCat jest natomiast według nich trzecim najchętniej kupowanym standardem (wykres 5.).

Zakup z głową  
Na rynku dostępnych jest coraz więcej standardów opartych na protokole Ethernet. Przyszły użytkownik sieci, zanim dokona zakupu, powinien dokładnie przeanalizować, która z propozycji najlepiej odpowiada na jego potrzeby. Z zebranych przez nas danych wynika, że w przypadku 65% użytkowników o wyborze dominującego w przedsiębiorstwie systemu sieciowego zadecydowała jego niezawodność. Podobnego zdania jest połowa dostawców.
Dodatkowo, jako najbardziej istotny czynnik, podali oni prostotę konfiguracji i obsługi sieci zaprojektowanych zgodnie z tym standardem.
Prawie jedna czwarta dystrybutorów oraz ich klientów uważa, że istotnym czynnikiem przemawiającym za wyborem Ethernetu jest cena. Pod tym względem opisywany standard wyróżnia się na korzyść wśród innych systemów sieciowych. Co więcej, postęp techniczny powoduje, że sieci Ethernetowe są coraz tańsze w instalacji i utrzymaniu.  

Idealny system sieciowy w zakładzie przemysłowym powinien zapewniać niezawodne gromadzenie danych oraz umożliwiać ich integrację z różnymi systemami. Dla 52% użytkowników ważna jest możliwość zdalnego dostępu do sieci. W porównaniu do zeszłorocznego raportu w tym roku funkcję uzyskania dużych prędkości wymiany danych, jako jedną z najistotniejszych, wybrało prawie 20% mniej użytkowników. Natomiast kwestia możliwości zdalnego dostępu do systemu stała się ważna dla około 10% pytanych więcej niż rok temu (wykres 7.). Dodatkowe funkcje, jakie powinien spełniać system sieciowy w zakładzie, to: zapewnienie zdalnej regulacji urządzeń wykonawczych oraz łatwa obsługa przez mniej wprawnych pracowników.  

Według jednej trzeciej dostawców najbardziej korzystnym stosunkiem funkcjonalności do ceny spośród ethernetowych standardów komunikacyjnych charakteryzuje się Ethernet/IP. Innego zdania jest 25% ankietowanych, którzy wskazali na Modbus/TCP. W opinii 17% respondentów Control Engineering Polska najlepiej pod tym kątem wypada EtherCat i Profinet. Ostatnie miejsce w tej kategorii zajął Ethernet Powerlink (wykres 8.).

Dystrybutorzy wskazali także standard, który charakteryzuje się najmniej korzystnym stosunkiem funkcjonalności do ceny. W tej kategorii „wygrał” EtherCat, który zyskał uznanie 33% respondentów. Zaraz za nim znalazł się Sygnet (17% wskazań). Najmniej głosów uzyskały: Vnet/IP, Sercos III, High Speed Ethernet oraz Profinet.  

Szybka przyszłość  

Z badań Control Engineering Polska wynika, że pomimo kryzysu Ethernet przemysłowy będzie rozwijał się dynamicznie i powoli wyprze pozostałe systemy sieciowe dla przemysłu. Wpłynąć ma na to przede wszystkim prostota integracji, rozbudowy i obsługi Ethernetu oraz niskie koszty jego wdrożenia i użytkowania.

– Wszelkie protokoły transmisji bazujące na interfejsach szeregowych będą przenoszone na interfejs Ethernet – przewiduje Radosław Bojanowski, zastępca kierownika działu technicznego V&S Luksusowa Zielona Góra, producent napojów alkoholowych. – Z kolei te, które zostały już przeniesione, będą ewoluowały w kierunku uzyskania jak największych prędkości transmisji.  

Ze zdaniem przedstawiciela V&S Luksusowa na temat zwiększenia prędkości przesyłu zgadzają się także inni ankietowani użytkownicy sieci. Uważają, że będzie to możliwe do zrealizowania dzięki zastosowaniu techniki optycznej (światłowody). Takie rozwiązanie ma zapewnić także sposobność pracy w czasie rzeczywistym. Również Piotr Huryń, regional menadżer w firmie B&R Automatyka Przemysłowa dostrzega coraz silniejsze tendencje do stosowania czasu rzeczywistego. Wiąże się to jednak z odchodzeniem od protokołów nierzeczywistych, opartych na TCP/IP (jak: Modbus TCP/IP, Profinet rt, Ethernet IP/CIP), co jest niezgodne z opiniami, że należy spodziewać się ich dalszego rozwoju. Piotr Huryń utrzymuje, że będzie można zauważyć zwrot w kierunku otwartych protokołów, które bazują na standardowo dostępnych chipsetach (np. Open Powerlink).

Zdaniem naszych rozmówców rynek będzie rozwijał się w kierunku Gigabit Ethernet oraz standardu High Speed Ethernet (HSE). Niektórzy sugerują też dalszy rozwój takich standardów sieciowych, jak: Profibus, Profinet, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP oraz CAN.

Andrzej Majewski, właściciel DSC prognozuje natomiast silny rozwój przemysłowych rozwiązań bezprzewodowych (Bluetooth, WiFi, RFID) odpornych na zakłócenia. Według niego wzrośnie nacisk kładziony na bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych w przemyśle. Przedstawiciel DSC zakłada także dalsze ujednolicenie i standaryzację protokołów.

Dostawcy prognozują
Zadaliśmy dostawcom pytanie o to, czego inżynierowie mogą spodziewać się w najbliższych kilku latach? Arkadiusz Cetner, dyrektor zarządzający AB-Micro uważa, że na rynku będzie coraz więcej specjalizowanych przełączników, o zwiększonej odporności na pole elektromagnetyczne i warunki środowiskowe, konfigurowanych według wymagań użytkownika. Dodatkowo, podobnie jak użytkownicy sieci, przewiduje zmniejszenie cen przełączników przemysłowych oraz większego wykorzystania portów światłowodowych.

– W środowisku przemysłowym w najbliższych kilku latach sieć Ethernet będzie sukcesywnie wypierać inne standardy komunikacyjne, takie jak com oraz lpt – prognozuje Marcin Obarzanek, inżynier sprzedaży CSI. – Stanie się tak przede wszystkim ze względu na szybkość transmisji, prostą konfigurację i obsługę oraz mnogość dostępnych protokołów.

Paweł Fraś, product manager w Schneider Electric Polska uważa, że rynek będzie kierował się w stronę Ethernetu jako warstwy fizycznej, na której będziemy mieli do czynienia z protokołami typu Fieldbus oraz do komunikacji pomiędzy urządzeniami. Według niego dla zapewnienia ciągłości produkcji uwaga będzie skupiać się na sieciach, które pozwalają na budowanie architektury sieci, umożliwiającej zwiększanie niezawodności. Przedstawiciel Schneider Electric twierdzi także, że wszędzie tam, gdzie to możliwe przy zachowaniu bezpieczeństwa transmisji, na znaczeniu będzie zyskiwać transmisja bezprzewodowa.  

Nasi rozmówcy twierdzą, że należy spodziewać się rozwoju standardu Profinet oraz infrastruktury TCP/IP. W przypadku protokołów ethernetowych mają być prowadzone dalsze prace ulepszające ich działanie. W wyniku tego sieci oparte na Ethernecie przemysłowym zaczną odgrywać znaczącą rolę również na poziomie sterowania. Respondenci Control Engineering Polska prognozują również, że zostaną wyłonione dwa, trzy standardy dominujące. Nastąpi ma poza tym integracja interfejsów sieciowych. W przyszłości możliwe ma być również projektowanie bardziej redundantnych (odpornych) struktur sieci ethernetowej oraz skrócenie czasu potrzebnego na odzyskiwanie przerwanej komunikacji.  

mgr inż. Izabela Żylińska

Za pomoc w opracowaniu raportu szczególnie dziękujemy firmom: AB-Micro, ASTOR, B&R Automatyka Przemysłowa, Beckhoff Automatyka, CSI Computer Systems for Industry, Elmark Automatyka, Eltron, MPL Technology, Navinet, Omron Electronics, Phoenix Contact, Schneider Electronic Polska, TURCK.
Dziękujemy również wszystkim czytelnikom Control Engineering Polska, którzy wzięli udział w ankiecie.

Ethernet/IP najlepszym rozwiązaniem
Grzegorz Święcicki, doradca techniczny, Elmark Automatyka:
Za posiadaniem jednego wspólnego standardu sieci przemysłowych przemawia niemożność korzystania z różnych protokołów bez specjalnych konwerterów, które często zwiększają koszt aplikacji. Z drugiej strony, jak wiadomo, wszystko ma swoje zalety i wady, także Ethernet. Plusem tego standardu są, przede wszystkim, nieograniczone możliwości w budowie architektury sieci. Atutem są tu także: łatwa konfiguracja i diagnostyka (również urządzeń podłączonych przez Ethernet), szeroki zakres zastosowań oraz duże prędkości transmisji. Do minusów standardowo należy zaliczyć braki w przetwarzaniu w czasie rzeczywistym, powtarzalności i determinizmie. Jak sobie radzić z tymi wadami? W zasadzie nie jest to konieczne, gdyż Ethernet/IP, który mam na myśli, niweluje standardowe minusy sieci Ethernetowych. Ethernet/IP został zmodyfikowany, a raczej przystosowany do pracy w przemyśle w ten sposób, że zastosowano w nim ten sam protokół komunikacyjny CIP, co w sieciach DeviceNet i ControlNet.

W celu ulepszenia komunikacji w sieciach Ethernetu przemysłowego, zakłady nawiązują często współpracę z firmami, które specjalizują się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla tego typu sieci. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w przypadku Rockwell Automation a Cisco Systems. W 2008 roku zaowocowało to debiutem rynkowym switchy ethernetowych serii Stratix, które przeznaczone są do pracy w środowisku informatycznym i produkcyjnym. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu wielu funkcji dopasowanych dla obu tych środowisk (IGMP Snooping, SNMP, QoS, VLAN, IEEE 802.1x Security, MAC ID Port Security, STP/RSTP lub Ring Support). Współpraca Rockwell Automation i Cisco Systems ma zaowocować kompleksową ofertą przemysłowych przełączników ethernetowych i okablowania.   


Determinizm to podstawa  
Tomasz Nawracaj, kierownik sekcji sterowników PLC, MPL Technology:
Praktycznie każdy producent urządzeń przemysłowych, takich jak: PLC, HMI czy roboty, ma możliwość podpięcia się do standardowej sieci Ethernetowej. Związane jest to ze stosowaniem standardowego okablowania i wtyczek. Dzięki Ethernetowi można przesyłać dane na duże odległości z dużą prędkością.

Integracja sieci przemysłowej z sieciami informatycznymi umożliwia przede wszystkim przesył danych produkcyjnych do systemów zarządzających. Jest to również bardzo użyteczne dla urządzeń, które korzystają z powstałych w ten sposób łączy. Mam tu na myśli między innymi urządzenia, które umożliwiają bezpośrednią komunikację pomiędzy sterowaniem na poziomie produkcyjnym a systemami MES i ERP.  

Niestety,nie wszystkie standardy ethernetowe są deterministyczne. Przewidywalność w chwili obecnej jest jedną z podstawowych cech, jakimi powinna charakteryzować się sieć przemysłowa. To samo dotyczy możliwości pracy w czasie rzeczywistym oraz braku stałych opóźnień. W związku z tym użytkownicy w obszarach, gdzie nie jest wymagana praca w czasie rzeczywistym, a determinizm nie ma dużego znaczenia, używają standardowego Ethernetu. Natomiast tam, gdzie wymagania są większe, stosują dedykowane urządzenia lub też inne sieci przemysłowe, nierzadko wykorzystujące protokół ethernetowy.


Rozwój ”safety over Ethernet”
Zbigniew Piątek, dyrektor generalny, Beckhoff Automation:
Wykorzystanie Ethernetu jako podstawowej sieci do przesyłu danych w instalacjach przemysłowych stało się faktem. Problemem, przed którym stają użytkownicy Ethernetu przemysłowego, jest brak standaryzacji wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych. Jednocześnie wspólnym problemem użytkowników i producentów urządzeń automatyki jest stworzenie w pełni deterministycznych sieci, które wykorzystują Ethernet w warstwie fizycznej. Samo bowiem zastosowanie tego medium transmisji nie powoduje znikania wąskiego gardła na drodze wymiany danych w postaci zbyt wolnych już dzisiaj sieci komunikacyjnych typu Fieldbus. Dopiero optymalizacja ramki i w pełni sprzętowa implementacja pozwalają na wykorzystanie całkowitego pasma oferowanego przez Ethernet. Jednocześnie postępująca standaryzacja rozwiązań Ethernetu przemysłowego, przyjętych przez różnych producentów, jak na przykład EtherCat, daje nam zupełnie nowe płaszczyzny wydajności i uniwersalności w przesyle danych.

Najbliższą przyszłość Ethernetu stanowić będzie ciągłe umacnianie na pozycji lidera wśród sieci przemysłowych. Kolejny krok to stworzenie i rozwój zaawansowanych technologicznie systemów komunikacyjnych „safety over Ethernet”. Będą one zapewniały w pełni deterministyczną transmisję danych sterujących, ale pozwolą również, korzystając z tego samego medium komunikacyjnego, jakim jest Ethernet, przesyłać informacje dotyczące bezpieczeństwa urządzeń.


Zapewnij niezawodność sieci
Piotr Huryń, Regional Manager Szczecin, B&R Automatyka Przemysłowa:
– Wykorzystanie w przemyśle sieci bazujących na standardzie Ethernet jest coraz częściej spotykane. Jeżeli chodzi o sam protokół, spotykamy się z dwoma rozwiązania: protokołami bazującymi na TCP/IP oraz wymieniającymi warstwę TCP/IP na protokół czasu rzeczywistego. Protokoły oparte na TCP/IP z definicji dopuszczają kolizje podczas transmisji paczek danych przez poszczególne stacje. Skutkuje to tym, że ich głównym zastosowaniem są mniej wymagające aplikacje. Takie, w przypadku których nie jest istotny czas cyklu oraz jego stałość. Protokoły czasu rzeczywistego wymieniają warstwę TCP/IP dedykowanym protokołem. Dzięki temu można uzyskać bardzo krótkie czasy cyklu oraz wysoką powtarzalność jego taktowania. Niektóre firmy nierzadko wymagają specjalnego chipsetu, który jest produkowany tylko przez właściciela danego protokołu.

Daje się zauważyć trend do upubliczniania protokołów tak, aby w łatwy sposób można było je implementować w dowolnych stacjach rozproszonych, a także jednostkach nadrzędnych – sterownikach. Oferowane są nawet rozwiązania opensource, które można implementować na dowolnej platformie (np. Windows, Linux), na standardowych chipsetach.  
 
Kolejny trend polega na zapewnieniu niezawodności sieci bazujących na Ethernecie, które jest wymagane przez niektóre branże (np. energetyka) czy typy maszyn (np. stoły obrotowe). Producenci oferują redundancję pierścieniową, gdzie przewód biegnie od sterownika przez We/Wy z powrotem do sterownika, a także redundancję pełną, w której połączenie między stacjami odbywa się dwoma przewodami.

Innym ciekawym zagadnieniem jest stosowanie bezpiecznego protokółu (SAFETY) zapewniającego kategorie bezpieczeństwa SIL 3. Niektórzy producenci umożliwiają nawet mieszanie standardowych We/Wy z bezpiecznymi, podpinanymi po tym samym (otwartym) protokole czasu rzeczywistego bazującym na Ethernecie.


Jak najbardziej Ethernet
Rafał Tutaj, szef grupy automatyki standardowej, Elmark Automatyka:

W przypadku Ethernetu przemysłowego można wskazać dwa główne kierunki rozwoju – jeden dotyczy sprzętu i mediów, zaś drugi koncepcji protokołowych. W pierwszym wypadku, po okresie budowania 100 MB transferu opartego na coraz bardziej dostępnych światłowodach, obserwujemy kolejne testy i urządzenia, które oferują prędkość rzędu 1 GB. Jest to jeszcze wczesny etap, wiele z tych urządzeń czeka modyfikacja konstrukcyjna. Niemniej wydaje się, że to kierunek nieunikniony. Skuteczne sterowanie i synchronizacja wielu osi napędowych w czasie rzeczywistym będzie wymagało połączenia o bardzo dużej przepustowości. Kłopot jednak w tym, że przy takich częstotliwościach problemy natury zakłóceniowej stają się jeszcze bardziej widoczne. To zaś zwiększa nie tylko koszt, ale także nakłady czasowe na projekt i testy. Z drugiej strony obserwujemy wysyp kolejnych protokołów bazujących na standardzie TCP/IP. Zmiany te nie są tylko kosmetyką, ale wprowadzaniem istotnych funkcjonalności.

Kiedyś identyfikacja urządzeń obecnych w sieci była możliwa w zasadzie tylko wtedy, kiedy generowały jakieś dane. Wprowadzenie w sieci Ethernet/IP mechanizmu odpytywania i autoprezentacji pozwala na przykład na automatyczną konfigurację, co z punktu widzenia utrzymania ruchu jest kluczowe. Masowe stosowanie mechanizmu COS (Change of State) pozwala skutecznie redukować ruch sieciowy, co jest bardzo ważne w przypadku sterowań We/Wy w czasie rzeczywistym. Generalnie widać, że Ethernet jako sieć stał się czymś tak oczywistym, jak niemalże zasilanie. Każdy, nawet najmniejszy, sterownik ma dzisiaj złącze do zasilania i do sieci. I to jest znak naszych czasów.

W przyszłości spodziewam się integracji systemów napędowych jako kolejnego etapu ewolucji sieci takich jak Sercos. Dzięki temu zakłady przemysłowe staną się miejscem oplecionym jedną siecią, rozdzielaną logicznie i funkcjonalnie, ale która pozwoli na wielodostęp i elastyczne konfigurowanie.