Elektrownia słoneczna Lipsk uruchomiona

    Grupa AMB ENERGIA uruchomiła farmę fotowoltaiczną Lipsk o mocy 0,3 MW. To pierwsza i najmniejsza z elektrowni słonecznych, które chce zbudować w ramach kompleksu Podlasie Solar Park.

    – Elektrownia słoneczna w Lipsku jest już po rozruchu technologicznym i funkcjonuje. Stacja transformatorowa została załączona do sieci elektroenergetycznej 20 grudnia 2013r. Testowanie trwało około 3 tygodni, dlatego uważam, że rozruch poszedł dosyć sprawnie – ocenia Przemysław Pięta, prezes zarządu AMB ENERGIA.

    Właścicielem i operatorem farmy Lipsk jest spółka E3 AMB ENERGIA, która ma wydaną przez URE koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej ważną do końca 2030 roku.

    – Obecnie możemy powiedzieć, że instalacja (farma Lipsk- red.) działa bez zarzutu. Podczas słonecznych dni w lutym produkcja dzienna była porównywalna ze średnią produkcją dzienną planowaną do osiągnięcia w miesiącach letnich, pomimo krótkich dni – informuje Przemysław Pięta.

    Farma fotowoltaiczną Lipsk o mocy 0,3 MW to pierwsza i najmniejsza z elektrowni słonecznych, które grupa AMB ENERGIA chce zbudować w ramach kompleksu Podlasie Solar Park. W grudniu ub.r. informowała, że w 2014 roku planuje uruchomić farmę Kolno 1 o mocy 1 MW , farmę Kolno 2 o mocy 1,7 MW i farmę Jedwabne o mocy 0,7 MW.