Efektywna integracja systemów automatyzacji wdobie recesji

Dla przewidujących inżynierów okres trwania recesji ekonomicznej jest najlepszą porą do przeprowadzenia modernizacji oraz usprawnień środków produkcji w zakładzie. Podczas gdy służby ekonomiczne zabiegają o nowe zamówienia, personel działów technicznego przygotowania produkcji ma najwięcej czasu na dokonanie zmian w całym procesie wytwórczym, a szczególnie w istniejących liniach produkcyjnych. Podobnie powinni na to patrzeć menedżerowie.

Niniejszy artykuł zawiera 10 wskazówek mających wspomóc w rozsądnym wykorzystaniu takiej okazji, gdy techniczne wyposażenie produkcji nie podlega silnej presji utrzymywania jego dyspozycyjności na możliwie najwyższym poziomie z powodu mniejszych zamówień na wyroby.
Wykonaj przegląd wyposażenia, przeanalizuj koszt jego modernizacji lub ewentualnej wymiany na nowy. Używane maszyny są przeważnie w dobrym stanie i wystarczy wymienić ich elementy systemu sterowania oraz regulacji.
Regularnie spotykam się z przypadkami uzyskiwania w wielu zakładach zwiększenia wydajności o 30 do 50% w rezultacie zastosowania nowoczesnego systemu komputerowego oraz interfejsów użytkownika w już posiadanych maszynach i urządzeniach. Ty też możesz w krótkim czasie wyeliminować problemy, które czasem nawet przez lata gromadziły się w głowie podczas czujnego obserwowania bieżącego stanu, analizując jednocześnie potrzeby i zakres modernizacji urządzeń i systemów sterujących. Przez odpowiednie wyposażanie maszyn i urządzeń możemy wydłużyć ich żywotność, znacząco podnieść ich wydajność i niezawodność.
Jak najwcześniej skorzystaj z pomocy specjalistów, dostawców systemów integrujących. Niech na twój przyszły sukces pracuje dobry partner. Im wcześniej skorzystasz z usług dobrego pomocnika w ocenie wyposażenia, tym będziesz miał więcej szans na znalezienie najlepszego rozwiązania w produkcyjnym współzawodnictwie na rynku.
Dobry specjalista systemów integracji spojrzy na całość zagadnienia z szerszej perspektywy, zasugeruje korzystniejsze modernizacje, a takich możliwości mógłby nie dostrzec twój stały personel.
Wybieraj dostawcę systemu integrującego, z którym planujesz związać się współpracą na dłuższy czas. Właśnie taki partner będzie poszukiwał sposobu na osiągnięcie sukcesu przez twój zakład, pomoże osiągnąć cele finansowe przez efektywne i wypróbowane działania już na wczesnym etapie projektowania systemu integrującego. Daj partnerowi szansę, aby twój sukces mógł być dla niego reklamą. W przeciwnym wypadku nie unikniesz prób ratowania budżetu poprzez cięcia w kosztach lub obniżanie parametrów funkcjonalnych wtedy, gdy na skutek nieprzewidzianych lub zaniechanych działań pieniądze już zaczną wyciekać tylko dlatego, że zastosowano mniej efektywny system.
Zdecyduj się od razu na wprowadzenie całego systemu. Upewnij się, czy potencjalny kandydat na dostawcę zapewni kompleksową dostawę. Czy oferta dostaw będzie obejmować: sterowniki wraz z oprogramowaniem użytkowym, interfejsy użytkownika, napędy, sprzęt pomiarowo–regulacyjny, szafy i pulpity sterujące, montaż na obiekcie, rozruch systemu, szkolenie personelu użytkownika oraz odpowiednią dokumentację. Wymagaj odpowiedzialności za całość od jednego partnera. Tylko w taki sposób można się ustrzec przed opuszczeniem jakiegoś ważnego elementu i zmniejsza się prawdopodobieństwo nieporozumienia, a to skutkuje oszczędnością czasu, pieniędzy i uniknięciem problemów w przyszłości.
Postaraj się zrozumieć istotę przedsięwzięcia modernizacyjnego. Pamiętaj, że zagadnienie modernizacji istniejącego wyposażenia różni się całkowicie od instalowania zupełnie nowego wyposażenia. Czynności organizacyjne dla przedsięwzięcia modernizacyjnego wykraczają daleko poza koordynację dostaw i harmonogramy działań. Jednak główna troska spadnie w pierwszym rzędzie na partnera, którego wybierzesz do tego zadania.
Plan przedsięwzięcia modernizacyjnego zawiera poniższe elementy:

  • przegląd i badanie urządzeń obiektowych ? w celu ustalenia stanu technicznego wyposażenia przed podjęciem decyzji o jego modernizacji,
  • pomiary elementów wyposażenia przeznaczonego do remontu (dla ustalenia zakresu modernizacji),
  • skompletowanie i zweryfikowanie dokumentacji układów sterowania i regulacji,
  • przeprowadzenie wywiadów z obsługującym personelem ? w celu ustalenia działań koniecznych do sprawniejszego funkcjonowania urządzeń i maszyn, a także ułatwienia im obsługiwania całego wyposażenia produkcyjnego.

Wybrany przez ciebie dostawca systemu integrującego powinien mieć zdolność ustalenia szczegółowych wymagań technicznych oraz opracowania harmonogramu działań dla planowanego przedsięwzięcia. W tym dziele ty, jako jego klient, powinieneś uczestniczyć aktywnie w zbieraniu i analizowaniu informacji dla bieżącego i przyszłego kształtu wyposażenia produkcyjnego zakładu.
Dokonaj naprawy wszystkich uszkodzeń. Zdolności wytwórcze posiadanego wyposażenia po modernizacji będą bezpośrednio wypływać z ich obecnego technicznego stanu i zakresu napraw. Teraz jest najwłaściwszy czas na wymianę zużytych części i przeprowadzenie innych prac remontowych, które mogłyby być pominięte lub zbyt późno zauważone. Jeśli w rezultacie modernizacji oczekujesz podniesienia wydajności lub szybkości funkcjonowania, zwróć szczególną uwagę na ułożyskowanie i wyważanie wirujących części. W ten sposób zapobiegniesz awariom po wznowieniu produkcji.
Modernizuj systemy sterowania i regulacji w szerokim zakresie. Na przykład zastosowanie przemysłowego Ethernetu pozwala na uzyskiwanie informacji o zdarzeniach w całym zakładzie za pomocą jednego ruchu ręki na dowolnym z wielu wplecionych w system interfejsów użytkownika i skorzystanie z pomocy, gdy zachodzi potrzeba interwencji operatora lub służby utrzymania ruchu. Takie wyjątkowo korzystne rozwiązanie powinien obecnie oferować każdy liczący się dostawca systemu integrującego. Umożliwia ono redukowanie kosztów ogólnych poprzez szybkie usuwanie zaistniałych utrudnień oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów w czasie ruchu. Maksymalizuje w ten sposób dyspozycyjność linii produkcyjnych.
Bądź uważny w wyborze sprzętu regulacyjnego. Nie każdy regulator gwarantuje w działaniu taki sam rezultat końcowy. Podczas gdy najliczniejsza grupa regulatorów jest przystosowana do najczęściej występujących funkcji, to jednak gdy zachodzi potrzeba dokładnego koordynowania działań w procesie o szybko zmieniających się parametrach, rutynowe standardowe regulatory nie będą mogły temu podołać. Wytrawny specjalista integracji doradzi wybór sprzętu specjalistycznego, najlepiej dopasowanego do potrzeb twojej instalacji przemysłowej. Jest to szczególnie istotne przy niekonwencjonalnym rozwiązaniu sterowania ruchem. Jeżeli twój dostawca systemów integrujących posiada duże doświadczenie i obszerną wiedzę w sprawie doboru sprzętu, potrafi znaleźć uzasadnienie i wytłumaczenie, dlaczego proponuje określone rozwiązanie oraz dlaczego rozwiązanie pierwotne nie było optymalnym.
Zanim dasz zlecenie, wyrób sobie opinię o usługodawcy i jego doświadczeniu. Rozważne i szybkie obsługiwanie innych klientów również tobie zagwarantuje efektywne wydanie pieniędzy na modernizację. Poproś dostawcę o referencje, jaki obiekt podobny do twojego obsłużył z pomyślnym dla klienta rezultatem. Szanujące się firmy są szczęśliwe, mogąc wystawić swoje udane prace na pokaz. Z kolei gorzki smak nieudanego przedsięwzięcia wprowadzonego w swoim zakładzie trwa o wiele dłużej niż słodycz z powodu wynegocjowania najniższej ceny.
Dostawca systemu integrującego powinien być takim,do którego ze zleceniami zwracają się jego poprzedni klienci, bo wysoko oceniają jego kompetencje; w fachowej nomenklaturze nazywa się to ?odnawialnością popytu?. Najlepszym sposobem zapewnienia sobie szybkiego zwrotu nakładów inwestycyjnych jest ekonomicznie efektywny rezultat pierwszego przedsięwzięcia. Jest oczywiste, że dla lichego dostawcy bardzo łatwe jest obniżenie ceny swoich dostaw i usług, bo nie zwraca on uwagi na dalekosiężny skutek takiego ruchu. Nie rozumie reguły, że nikt nie będzie chciał nawiązywać współpracy z takim kontrahentem, od którego odsunęło się wielu jego poprzednich klientów.
Dokumentację należy uważnie czytać i starać się nabywać praktyki na jej podstawie. Ma to znaczenie kluczowe, lecz niestety bardzo łatwo można potraktować to zbyt lekko lub całkowicie zaniedbać. Zadaj sobie zatem poniższe pytania:

  • czy twój personel wie, gdzie znajduje się aktualna dokumentacja?
  • czy rysunki oraz instrukcje są na bieżąco aktualizowane, czy przypadkiem nie stanowią ?złogów magazynowych??
  • czy dla obsługi dokumentacja jest dostępna w każdym momencie dnia i nocy?
  • czy wybrany dostawca jest w stanie efektywnie szkolić personel obsługujący na zaktualizowanej dokumentacji?

Upewnij się, czy wybrany dostawca zagwarantuje łatwy dostęp do aktualnej dokumentacji i wyszkoli twój personel.
Tak być powinno. Dzięki temu oszczędzisz swojej załodze frustracji oraz czasu traconego na poszukiwania.
Korzystaj z porad wybranego przez ciebie dostawcy. Jeśli nawiązałeś współpracę z dobrym partnerem, szybko zauważysz, że jego personel wykazuje zaangażowanie w planowane przedsięwzięcie, nawet w sytuacjach, gdy sam ponosi pewne koszty. Możesz mieć wtedy pewność, że otrzymasz dobrą ofertę. Umacnianie stosunków z obecnym dostawcą systemu integrującego może jeszcze podnieść użytkową wartość realizowanej modernizacji. Jako klient będziesz najlepiej obsłużony w sytuacji, kiedy twój partner będzie poszukiwał najkorzystniejszego dla ciebie rozwiązania.
Dan Walser jest starszym inżynierem, specjalistą systemów integrujących w firmie Applied Motion Systems w Vancouver.
Artykuł pod redakcją mgr. inż. Józefa Czarnula