Dwie grupy konsumentów docelowych

    Dominik Szewczyk, specjalista ds. aparatury kontrolno-pomiarowej, Introl

    Dwie grupy konsumentów docelowych
    Bazując na moim doświadczeniu związanym z doborem urządzeń pod względem cenowym oraz jakościowym w celu spełnienia oczekiwań klientów, jestem w stanie stwierdzić, że istnieją dwie grupy konsumentów docelowych. Jedna z nich opiera swoje systemy na sprawdzonych rozwiązaniach, mających za sobą renomę producentów znanych na całym świecie, głównie ze względu na ich niezawodność, natomiast druga grupa skupia się na kryterium cenowym i wybiera rozwiązania o najlepszym stosunku jakości do ceny. Z punktu widzenia naszej firmy przeważają rozwiązania budżetowe – sterowniki tańsze, ale nie ustępujące produktom wielkich koncernów pod względem jakości oraz niezawodności.
    Wydaje mi się, że najistotniejsze zmiany, jakie zajdą w tej dziedzinie, dotyczą integralności oraz kompatybilności urządzeń. Zauważalny jest trend pokazujący, że wraz z rozwojem dany produkt staje się coraz bardziej przyjazny dla integratora lub programisty. Implementowane są dodatkowe funkcje ułatwiające integrację zarówno samych urządzeń, jak i całych systemów. Warto też zwrócić uwagę na rozwój łączności bezprzewodowej, której nie można pominąć w analizie kierunków rozwoju sterowników przemysłowych.