Integracja w kontekście PLC i PAC

    Arkadiusz Szojer, kierownik Działu Technicznego, RAControls
    Integracja w kontekście PLC i PAC
    Przyszłość sterowników PLC i PAC nieodłącznie związana jest ze słowem „integracja”, rozumianym zarówno na płaszczyźnie oprogramowania narzędziowego, jak i funkcji sterowników. Rozwój techniki mikroprocesorowej umożliwia producentom urządzeń automatyki tworzenie jednostek centralnych mogących realizować więcej zadań niż tylko sterowanie logiką dyskretną. Współczesne procesory mają na tyle elastyczną architekturę oraz na tyle szybkie jednostki centralne, że mogą bez szkody dla sterowania realizować kilka dodatkowych funkcji. Wśród nich należy wymienić chociażby obsługę We/Wy bezpieczeństwa czy sterowanie napędami serwo. Ciągłe poszerzanie funkcji sterowników PLC oraz PAC pociąga za sobą konieczność tworzenia całkowicie nowego środowiska.
    Współczesne środowisko to nie tylko narzędzie programowania sterowników, ale także narzędzia do obsługi całej platformy sterowania, której sterownik jest tylko jedną częścią. Z poziomu takiej platformy możemy zarówno zaprogramować sterownik ze wszystkimi funkcjami maszyny, serwonapędów czy bezpieczeństwa, jak również przygotować aplikację dla panelu operatorskiego, sieci przemysłowej czy nawet systemów SCADA. Rozwiązanie takie jest dla użytkowników korzystne także od strony tworzenia całego projektu. Jedno narzędzie do wszystkiego, szybka konfiguracja i diagnostyka połączeń to tylko niektóre z zalet takich rozwiązań. Jest jeszcze możliwość stosunkowo łatwego zarządzania i magazynowania poszczególnych projektów.
    Wszystkie te zalety wraz z rozwojem sieci przemysłowych i unifikacją komunikacji pod kątem sieci Ethernet powodują, że „integracja” to przyszłość platform sterowania w środowisku automatyki przemysłowej.