Bezpieczeństwo i niezawodność systemu to podstawa

Krzysztof Getko, szef produktu HMI, PLC, SCADA, Schneider Electric Polska

Bezpieczeństwo i niezawodność systemu to podstawa
Obecnie na rynku sterowników programowalnych dominują trzy bardzo ważne trendy, z których najważniejszy to bezpieczeństwo (mierzone poziomem SIL) i niezawodność systemu. Pozostałe to możliwość zdalnego sterowania i monitorowania aplikacji oraz stosowanie rozproszonych sygnałów We/Wy. Rozproszone We/Wy (z wykorzystaniem sieci Ethernet) umożliwiają zwiększenie elastyczności systemu oraz minimalizację czasu instalacji i uruchomienia aplikacji.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo układów sterowania, to realizowane jest ono poprzez integrację sterownika PLC/PAC ze specjalizowaną aparaturą sensoryczną. W jej skład wchodzą m.in. bariery ochronne, czujniki bezstykowe oraz wszelkie elementy mechaniczne, takie jak: przyciski bezpieczeństwa, przekaźniki bezpieczeństwa, styczniki. Dodatkowo bezpieczeństwo i niezawodność systemów sterowania zapewniają coraz częściej stosowane systemy redundantne, oparte na układach typu hot standby. Cechą szczególną tych układów jest zastosowanie dwóch sterowników PLC/PAC, z których jeden pracuje w trybie master, a drugi slave. Sterownik slave na bieżąco śledzi pracę sterownika nadrzędnego i natychmiast przejmuje jego funkcje w przypadkuawarii. Umożliwia to utrzymanie kontroli nad procesem do momentu usunięcia awarii. Bardzo często zapewnia to bezpieczeństwo procesu, a praktycznie w każdym przypadku umożliwia uniknięcia bardzo wysokich kosztów związanych z przestojem.
Temat zdalnego dostępu i rozproszonych We/Wy dotyczy w większości przypadków dużych obiektów przemysłowych. Dzięki zdalnemu dostępowi operator może sterować aplikacją nie tylko z dowolnego miejsca na terenie zakładu, lecz również znajdując się poza nim. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach awaryjnych, gdy wymagana jest natychmiastowa reakcja. Biorąc pod uwagę nowoczesne trendy w technologii, ważne jest dostosowanie oprogramowania, aby było dostępne w bardzo popularnych obecnie tabletach oraz smartfonach. Integracja systemów automatyki z tymi urządzeniami jest jednym z wyzwań na rynku sterowników programowalnych.