Doskonałe wyniki polskiego oddziału Fujitsu Siemens Computers

    Tempo wzrostu Fujitsu Siemens Computersw Polsce znacznie przewyższa osiągnięcia całego koncernu. Do końca marca 2006 wzrost przychodów FSC Poland w stosunku do roku poprzedniego może wynieść nawet 80%. Według Bernda Bischoffa, prezesa Fujitsu Siemens Computers w pierwszym kwartale 2005 roku firma zarobiła 2,87 mld euro, co oznacza 12% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost osiągany jest głównie dzięki ścisłej współpracy z głównymi partnerami koncernu, takimi jak: Oracle, Microsoft, EMC i IBM.
     Dla regionu wschodniej Europy korporacja opracowała specjalny trzyletni plan inwestycyjny. W Polsce spółka chce inwestować w ludzi poprzez szkolenia zarówno w kraju, jak i zagranicą. Firma zwiększy także zatrudnienie i będzie rozwijać swój system dynamicznych centrów danych. Dynamiczne centra danych (Dynamic Data Center – DDC) stanowią część strategii firmy. DDC to rozwiązania, które pozwalają na integrację produktów oraz infrastruktury IT różnych producentów w jedną całość. Oprócz rozwoju DDC firma spogląda także w stronę technologii związanych z mobilnymi pracownikami czy tzw. „cyfrowych domów”, czyli domów wykorzystujących najnowsze osiągnięcia techniki.
     W Polsce firma zatrudnia 53 pracowników. Prezes zarządu Bernard Bischoff poinformował, że plan inwestycyjny firmy zakłada zwiększenie zatrudnienia w polskim oddziale do 100 pracowników.