Czynniki wpływające na decyzje klientów o zakupie czujników do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia

    Najważniejszym kryterium stosowanym przez klientów jest oczywiście jak najdokładniejsze dostosowanie czujnika pod kątem dopasowania do konkretnego rozwiązania technicznego, w jakim ma pracować. Brane są pod uwagę nie tylko takie podstawowe parametry, jak zakres pomiarowy czy interfejs komunikacyjny, ale także odporność na zakłócenia, drgania czy warunki atmosferyczne, w których dany czujnik ma pracować.
    Bardzo często można także zauważyć, że klienci szukają pewnej uniwersalności. Chodzi bowiem o to, aby zastosowany czujnik nie był osobliwy, ale możliwie łatwy do zastąpienia przez inny.
    Wzrasta także zainteresowanie cyfrowymi interfejsami komunikacyjnym, takimi jak np. CAN. Do niedawna poszukiwane były jedynie czujniki z analogowymi interfejsami, głównie prądowym 4?20 mA. Teraz producenci urządzeń docenili zalety interfejsów cyfrowych i coraz bardziej właśnie nimi się interesują.
    W czasie gdy na światowych rynkach mamy do czynienia z kryzysem, najczęstszym czynnikiem decydującym o wyborze konkretnego czujnika jest cena. W firmie Gryftec podczas rozmów z klientami najczęstszym czynnikiem decydującym o wyborze oferowanych przez nas czujników firmy ZILA jest właśnie cena. Jest to niewątpliwie związane z sytuacją na światowych rynkach i dopóki ta nie ulegnie poprawie, nie należy się spodziewać, że cena zostanie zastąpiona przez inne czynniki.