Czas reakcji skrócony do 1?s! To technologia reACTION firmy B&R

Zastosowanie technologii reACTION pozwala firmie B&R skrócić czasy reakcji w automatyce przemysłowej do 1 ?s. W ramach tego nowego podejścia podprocesy wyjątkowo mocno zależne od czasu mogą być zarządzane przez standardowe rozwiązania sprzętowe – z zachowaniem pełnej zgodności z normą IEC 61131 – przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów poprzez zmniejszenie obciążenia sterownika i optymalizację wydajności z myślą o konkretnych wymaganiach. W rezultacie osiągnięte zostaje niesamowite zwiększenie wydajności, i to bez żadnych kosztów. Takie podejście znacznie przyspiesza rozwój oprogramowania. Najszybszy czas reakcji w branży – czas pomiędzy odebraniem sygnału wejściowego a wysłaniem sygnału wyjściowego rzadko wynosił poniżej 100 ?s – do teraz.

Zwiększona wydajność bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Dzięki technologii reACTION, programy utworzone w edytorze bloków funkcyjnych wykonywane są bezpośrednio w modułach we/wy serii X20 i X67, co eliminuje konieczność wykonywania wewnętrznej transmisji danych i pozwala na zredukowanie czasów reakcji nawet do 1 ?s.  B&R wykorzystuje fakt, że Automation Studio 4 potrafi alokować moduły programistyczne pomiędzy rozproszone urządzenia i wykorzystywać nadwyżkę wydajności podzespołów logicznych w modułach. Dzięki temu biblioteki bloków funkcyjnych można zapisywać w tych modułach w drodze dynamicznych aktualizacji.
 Biblioteki te można następnie wykonywać lokalnie w modułach we/wy tak, jak zestawy poleceń dla mikrokontrolerów; w ten sposób podprocesy, dla których czas ma krytyczne znaczenie można implementować wykorzystując standardowe rozwiązania sprzętowe, bez konieczności stosowania wyspecjalizowanych modułów – a jednocześnie redukuje się w ten sposób obciążenie zarówno sieci, jak i kontrolera. www.br-automation.com/pl/