Bosch Rexroth – ECODRIVE – elastyczny system sterowania

ECODRIVE – to optymalny system sterowania przeznaczony do różnych zastosowań. Oferowany jest on do aplikacji zarówno prostych – jednoosiowych, jak i złożonych – wieloosiowych. W tym oferowanym przez firmę Bosch Rexroth uniwersalnym systemie wykorzystującym własne rozwiązania NC, PLC oraz Motion Control można sterować całym procesem produkcyjnym i regulować go. Jednocześnie wykorzystując standardową filozofię działania jednostek wizualizacyjnych Bosch Rexroth skraca się czas szkolenia operatorów maszyn. Szkolenie można przeprowadzić równolegle z płynną produkcją. Zastosowane systemy magistral, zgodne z międzynarodowymi standardami, zapewniają bezpieczną wymianę danych. Dzięki temu system ECODRIVE może służyć do sterowania maszynami na ca- łym świecie. Z systemem współpracuje program DRIVETOP, który znacznie skraca czas uruchamianiasystemu, upraszcza operacje oraz wspomaga diagnostykę. Jeżeli chcesz szybko i niezawodnie zrealizować prostą – jednoosiową lub złożoną – wieloosiow ą aplikację, rozwiążesz swoje problemy stosując komponenty firmy Bosch Rexroth.

 http://www.boschrexroth.pl