Biomedyczny ośrodek dla inżynierów

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii zostanie zbudowane w Warszawie kosztem 100 mln EUR. Projekt, który umożliwi rozwój nowoczesnych technologii w medycynie, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W Centrum współpracować będą lekarze, inżynierowie i naukowcy. Jest to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Akademię Medyczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Warszawski. Umowę, pozwalającą na przygotowanie do realizacji projektu, podpisał prof. Leszek Pączek, rektor Akademii Medycznej oraz Olaf Gajl, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (na zdjęciu). Projekt zakłada budowę i wyposażenie 10 laboratoriów środowiskowych, m.in.: Centrum Neurobiologii, Centrum Medycyny Doświadczalnej i Centrum Badań Przedklinicznych. Budowa obiektu rozpocznie się w 2009, a zakończy w 2013 r.