Bezpieczeństwo maszyn – wyzwania dnia codziennego

Firma Toyota Motor Manufacturing Poland corocznie organizuje seminaria z zakresu BHP. Celem spotkania jest wymiana dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami, w szczególności tymi zlokalizowanymi w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Seminaria skierowane są przede wszystkim do pracowników służb BHP, utrzymania ruchu i działów inżynieryjnych.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniu 06.12.2016, w siedzibie TMMP w Wałbrzychu, przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz firmami: Elokon i Omron Electronics. Tematyka: „Praktyczne problemy bezpieczeństwa zawodowego przy projektowaniu, budowie i eksploatacji maszyn” została wybrana na podstawie codziennych obserwacji funkcjonowania wymagań prawnych, jakim muszą podołać producenci i użytkownicy maszyn w świetle dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE, zwłaszcza w zakresie bezpiecznego zwiększania elastyczności produkcji poprzez zmiany w procesie i w maszynach.

Głównym zadaniem prelegentów było przekazanie dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem maszyn, które powinny być stosowane podczas odbiorów nowych oraz eksploatacji i serwisowania wszystkich maszyn użytkowanych przez pracowników. Przedstawiony został ogólny plan przeprowadzania analizy ryzyka a także, firmy przedstawiły ogólną koncepcję związaną z dostosowywaniem maszyn do wymogów minimalnych i zasadniczych.

Jednym z prelegentów była firma Omron, która zarówno w wygłaszanym referacie, jak i w autorskiej grze planszowej skupiła się na zagadnieniach związanych z modernizacjami maszyn oraz wpływem zmian wydajności i zwiększania godzin pracy na maszynie, na niezawodność elementów pracujących w układach bezpieczeństwa. Przedstawiciele firmy zwrócili szczególną uwagę na zagadnienia związane z najczęstszymi błędami występującymi podczas projektowania układów bezpieczeństwa. Uwypuklone zostały niebezpieczeństwa, które podczas modyfikacji maszyn czyhają na użytkowników – z czego użytkownicy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. W sposób usystematyzowany, a zarazem oparty na normach, firma Omron nakreśliła jak duże znaczenie ma dokumentowanie wszelkich zmian przeprowadzanych na maszynie.
Źródło: Omron