Automatyzacja urządzeń przetwarzania brzegowego Internetu Rzeczy

Industrial IoT Edge: Szeroka gama technologii i aplikacji Przemysłowego Internetu Rzeczy pomaga wielu gałęziom przemysłu w wizualizacji, zarządzaniu i bezpieczeństwie, od integracji brzegowych urządzeń do chmury po wykrywanie, kontrolę i pozyskiwanie danych.

Implementuj najnowsze technologie niezależnie od tego, czy obecne czasy są złe, czy dobre dla twojego biznesu. Wykorzystuj narzędzia, jak zdalną wizualizację, monitoring, dostęp i zarządzanie, a także sztuczną inteligencję (AI), uczenie maszynowe (ML) i aplikacje analityczne. 

Przemysłowe rozwiązania typu edge ?- przetwarzania brzegowego w zakresie przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) zyskały na znaczeniu i służą nie tylko do wstępnego przetwarzania danych na potrzeby aplikacji opartych na chmurze, ale także do przezwyciężania rzeczywistych niedoborów przy rozszerzaniu zasięgu na docelowe urządzenia końcowe. Rozwiązania edge IIoT mogą rozwiązać rzeczywiste problemy związane zarówno z opóźnieniami w komunikacji typu ?od urządzeń przetwarzania brzegowego do chmury?, jak i z problemami bezpieczeństwa i kwestiami operacyjnymi związanymi z przesyłaniem danych do i z komponentów infrastruktury poza terenem obiektu. Zapewniają one również wsparcie automatyzacji w takich obszarach, jak obsługa protokołów, wizualizacja i wsparcie dla architektur pionowych.

Przemysłowe platformy oprogramowania brzegowego Internetu Rzeczy 

Powstające platformy oprogramowania IIoT edge mogą pomóc producentom i innym organizacjom przemysłowym zarówno w dobrych, jak i złych czasach. W wyniku organizacyjnych działań będących odpowiedzią na pandemię Covid-19, wielu użytkowników końcowych poszukuje rozwiązań zdalnego dostępu w celu zredukowania lub wyeliminowania personelu przebywającego w placówce i w terenie. ARC Advisory Group oczekuje, że wraz z poprawą sytuacji makroekonomicznej na świecie, producenci będą stosować rozwiązania wykraczające poza podstawowy zdalny dostęp i wizualizację i sięgać po bardziej niezawodne przetwarzanie brzegowe, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i analizy w dążeniu do cyfrowych strategii doskonalenia biznesu. Szeroki zakres przemysłowej oferty technologii przetwarzania brzegowego IoT rozciąga się od podstawowej wizualizacji zdalnej, monitoringu, dostępu i zarządzania do zaawansowanych aplikacji AI, ML i narzędzi analitycznych. Wiele z tych rozwiązań jest już wbudowanych lub stanowi rozszerzenie w celu zapewnienia szerokiego zakresu możliwości, ale użytkownicy końcowi mogą już teraz zacząć od wykorzystania tych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom ekonomicznym pandemii Covid-19. Firmy wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania w celu zmniejszenia liczby pracowników w zakładach i ograniczenia podróży do odległych miejsc. Oczekuje się, że tendencja ta utrzyma się w miarę rozwoju przemysłu i po wyciągnięciu wniosków z doświadczeń w tym trudnym czasie. Uzyskanie możliwości zdalnego dostępu na poziomie podstawowym pozwoli w przyszłości na wprowadzenie bardziej zaawansowanych rozwiązań w instalacjach. Rosnąca liczba nowatorskich rozwiązań w zakresie oprogramowania wymaga również zdecydowanego spojrzenia na opcję zakupu, w odróżnieniu do rozwijanych wewnątrz organizacji, nowatorskich rozwiązań. Badania ARC pokazują, że wielu użytkowników końcowych, którzy zaczęli od budowania własnych rozwiązań wewnętrznych, napotykało problemy z zarządzaniem, aktualizacją, skalowaniem i utrzymaniem. Rozwój wewnętrzny wiąże się również ze znacznymi działaniami w obszarach, które nie przynoszą wartości dodanej, takich jak łączność i infrastruktura. Istnieją dostępne i łatwe w użyciu rozwiązania, które często są bardziej opłacalne.

Dostawcy usług w chmurze wpływają na technologię przetwarzania brzegowego 

Ponieważ aplikacje korporacyjne oparte na chmurze stały się powszechne, a same rozwiązania chmurowe zwiększają swój zasięg aż do urządzeń brzegowych, to aby uzyskać dostęp do swoich danych źródłowych, wybór narzędzi brzegowych dostawców chmury staje się częścią procesu wyboru. Organizacje IT biorące udział w procesie wyboru również włączają dostawców usług w chmurze do dyskusji. Użytkownicy końcowi oceniający rozwiązania brzegowe pochodzące od członków korporacyjnej sieci chmury powinni wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze rozwiązania oparte na chmurze korporacyjnej mają tendencję do reprezentowania raczej zestawu narzędzi niż podejścia tylko brzegowego. Może to wymagać znacznych inwestycji czasowych i rozwojowych w celu dostosowania tych nieco bardziej horyzontalnych rozwiązań do instalacji, zazwyczaj przez organizację IT i naukowców zajmujących się danymi. Istnieje również problem blokady chmury sięgającej do urządzeń peryferyjnych, czego niektórzy użytkownicy końcowi starają się uniknąć. Wykorzystanie standardowych narzędzi IT i OT oraz włączenie rozwiązań open source może zrekompensować ten problem.


ARC Advisory Group; Redagował Mark T. Hoske, Content Manager, Control Engineering, CFE Media and Technology