Automatyka i robotyka po raz kolejny w dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów?

W 2014 roku automatyka i robotyka po raz drugi znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych kierunków studiów. Bardzo prawdopodobne, że tegoroczni maturzyści umocnią ten wynik. ? Przedsiębiorcy coraz częściej, w celu usprawniania procesów produkcyjnych, sięgają po automatyzację, a rola automatyków we współczesnym świecie zyskuje na znaczeniu. W wielu organizacjach mają oni szansę stać się ?prawą ręką prezesa? i dzięki swoim kompetencjom pomagać w realizacji najważniejszych wyzwań ? podkreślają specjaliści.

Entuzjaści rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki podkreślają, że w firmach produkcyjnych przekładają się one na oszczędność czasu i redukcję kosztów działalności. Wzrostowi znaczenia automatyzacji w gospodarce towarzyszy zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Rośnie liczba interesujących stanowisk pracy, rosną pensje i naturalnie ? wzrasta także liczba młodych ludzi zainteresowanych zawodem automatyka. W 2014 roku, wedle danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, automatyka i robotyka po raz drugi znalazła się na ósmym miejscu w zestawieniu najpopularniejszych kierunków studiów wybieranych przez maturzystów i na trzecim miejscu ? w zestawieniu kierunków technicznych. To najwyższa uzyskana do tej pory przez ten kierunek pozycja. Od 2013 edukację związaną z automatyką i robotyką roku rozpoczęło łącznie już ponad 30 tysięcy młodych ludzi. Zapewne wielu z nich do wyboru kierunku studiów zmotywowały zarobki inżynierów. Jak bowiem wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014, mediana wynagrodzeń osób z wykształceniem magisterskim inżynierskim wynosi już 5 750 PLN brutto miesięcznie.

Jak podkreślają specjaliści firmy ASTOR, zajmującej się automatyką, robotyką i systemami IT dla przemysłu, wzrost znaczenia automatyki potwierdza nie tylko rosnąca liczba studentów, ale i zwiększające się zatrudnienie oraz wynagrodzenia w branży. Rośnie także znaczenie specjalistów z tej dziedziny  w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. Być może to właśnie ten fakt zachęca młodych ludzi do podejmowania decyzji o wyborze kierunku studiów?

? W przyszłości zarządy firm produkcyjnych powinny się wzbogacić o członka zarządu, dyrektora ds. automatyzacji (Chief Automation Officer ? CAO), który, podobnie jak szef finansów, HR, marketingu i IT, wniesie olbrzymią wartość w procesy rozwoju oraz zarządzania firmą. To właściwy kierunek. Jeśli za najistotniejsze w budowie biznesu i marek uznamy obszary takie jak: elastyczność i indywidualizacja, przejrzystość procesów, współpraca i partnerstwo oraz umiejętność oceny ryzyka i szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe, może się okazać, że automatyk jest w stanie wspomóc działania przedsiębiorstwa w każdym z wymienionych obszarów. To do niego należy przecież opracowywanie wszelkich nowych koncepcji działań z wykorzystaniem robotów przemysłowych, generowanie raportów z baz danych procesu produkcyjnego, zawierających informacje istotne nie tylko dla zarządu, ale i konsumentów. Ponadto w jego rolą jest dbanie o współpracę pomiędzy poszczególnymi systemami i rozwiązywanie problemów technicznych lub określanie przyczyn problemów jakościowych za pomocą danych pochodzących z maszyn i urządzeń ? wyjaśnia Jarosław Gracel, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji ASTOR.

Jakie kompetencje musi zdobyć student automatyki i robotyki, aby w przyszłości móc się mierzyć z ambitnymi wyzwaniami zawodowymi i przejść pełną ścieżkę ? od szeregowego automatyka do specjalisty znaczącego dla struktury firmy? Z perspektywy specjalistów, kluczowa jest wiedza z zakresu projektowania, doboru i programowania systemów automatyki przemysłowej, pneumatyki i hydrauliki, a także umiejętność projektowania trójwymiarowego, która pozwala budować wspomniane systemy. Ważne także jest nabycie kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz chęć doskonalenia posiadanych umiejętności. Rozwój techniczny w zakresie automatyzacji
i robotyzacji jest tak duży, że osoby pracujące w branży nie mają wyjścia ? muszą cały czas pogłębiać swoją wiedzę.

? W przedsiębiorstwie ASTOR zwracamy baczną uwagę na merytoryczne przygotowanie kandydatów do pracy. Dodatkowo, jedną z ważniejszych kompetencji, ocenianą w procesie rekrutacji, jest umiejętność skutecznej komunikacji w zespole, która przekłada się w jakość oraz efektywność wdrażanych projektów ? dodaje Andrzej Garbacki, członek zarządu operacyjnego, dyrektor ds. rozwiązań ASTOR.

Jak temat ten wygląda z perspektywy uczelni wyższych, kształcących automatyków?
? Automatyka stanowi połączenie wiedzy z wielu dziedzin: od budowy maszyn poprzez przygotowanie algorytmów sterowania do realizacji działań kontrolno?pomiarowych prowadzonych na liniach produkcyjnych. Student automatyki nabywa m.in. umiejętności projektowania CAD/CAM w zakresie przygotowania produktu. Zapoznaje się także z teorią i praktyką umożliwiającą projektowanie procesu produkcji oraz opracowuje algorytmy sterowania dla maszyn oraz procesu. W kolejnym etapie poznaje metody zbierania i analizy danych z produkcji pozwalających na zarządzanie prowadzonym procesem. Studia na kierunku Automatyka pozwalają przyszłym inżynierom na zdobycie szerokiego zakresu wiedzy i wybór specjalizacji dopasowanej do indywidualnych predyspozycji studenta ? ocenia dr inż. Andrzej Sioma, pracownik KAP na AGH oraz kierownik laboratorium LAPP.
Czy współpraca pomiędzy uczelniami, a firmami przynosi efekt synergii?
– Współpraca przynosi obopólne korzyści – zarówno zespołowi naukowemu i studentom, ale również firmie. Przyszli inżynierowie już na etapie studiów precyzują swoje zainteresowania zawodowe i przygotowują się do pracy
w wybranym sektorze przemysłu. Rozpoczynając pracę, są dobrze przygotowani do realizacji zadań w ramach swojej specjalizacji. Zdobywają praktykę i doświadczenie, korzystając z oprogramowania i sprzętu dostępnego
w laboratoriach, pozyskanego w ramach współpracy z firmą ASTOR. Zespół naukowy korzysta również z wiedzy specjalistów firmy, dotyczącej aktualnych potrzeb przemysłu oraz nowinek technologicznych w branży automatyki dostępnych w ofercie rynkowej ? dodaje dr inż. Andrzej Sioma.

Czy tegoroczni maturzyści, zachęceni tak sformułowaną ofertą edukacyjną i perspektywami, równie chętnie jak w ubiegłym roku będą wybierać studia z automatyki i robotyki? Na to pytanie już wkrótce odpowiedź dadzą wyniki rekrutacji na kolejny rok akademicki. www.astor.com.pl