ASTOR sp. z o.o. ? Moduły analogowe

Moduły analogowe kontrolerów PACSystems RX3i z obsługą protokołu HART
Moduły obsługujące protokół HART mają oznaczenia IC695ALG626 (16-punktowy moduł wejść analogowych), IC695ALG628 (8-punktowy moduł wejść analogowych) oraz IC695ALG728 (8-punktowy moduł wyjść analogowych).
Moduły te, obok normalnej obsługi sygnałów analogowych, umożliwiają jednoczesne korzystanie z protokołu HART na tym samym kanaleanalogowym.
Protokół HART umożliwia odczyt z i zapis do urządzeń z portem HART. Dane, jakie można przesłać w tym protokole, to informacje diagnostyczne, informacje statusowe, konfiguracja urządzenia, itp.
Jeden kanał modułu analogowego kontrolera RX3i umożliwia monitorowanie jednej wielkości analogowej oraz przesyłanie wielu dodatkowych danych w postaci cyfrowej. Transmisja danych cyfrowych nie ma żadnego wpływu na jakość pomiaru sygnału analogowego.
Obsługa protokołu HART w kontrolerze RX3i odbywa się za pomocą bloku funkcyjnego COMREQ. W najnowszej wersji oprogramowania narzędziowego Proficy Machine Edition 5.5 są dostępne specjalne bloki funkcyjne DYN_HART_STRUCT oraz ALL_HART_STRUCT. Bloki te upraszczają interpretowanie danych przesłanych w protokole HART.
Ważną cechą wyróżniającą moduły z rodziny PACSystems jest ich bogata diagnostyka. Tak jest i w tym przypadku. Nowe moduły przeprowadzają samodzielnie procedury kontroli poprawności obwodów analogowych.
Opisywane moduły stanowią atrakcyjne rozwiązanie w aplikacjach, gdzie przede wszystkim istnieje potrzeba pracy modułów analogowych w kilku zakresach (napięciowym, prądowym) włącznie z komunikacją w protokole HART. Takie rozwiązanie minimalizuje liczbę zastosowanych modułów analogowych, a co za tym idzie, również koszty.

www.astor.com.pl