Astor Gazelą Biznesu

    Krakowski dystrybutor został po raz piąty wyróżniony tytułem Gazeli Biznesu. Firmy, które otrzymują ten tytuł, powinny być średniej wielkości i każdego roku odnotowywać przyrost sprzedaży. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost przychodów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat. Poza tym liczy się nieskazitelna reputacja, uczciwość wobec kontrahentów, pracowników, a także Skarbu Państwa. Poprzedni rok był dla spółki dość istotny: w sierpniu podpisała umowę na dystrybucję robotów przemysłowych japońskiej firmy Kawasaki, a we wrześniu odbyła się premiera oprogramowania przemysłowego Wonderware. W minionym roku firma poczyniła znaczące inwestycje w kapitał ludzki, między innymi zwiększając zatrudnienie o ponad 28%. Dyplom Gazeli Biznesu odbierał Wojciech Kmiecik, dyrektor marketingu i PR Astora (na zdj.).