ABB: rezygnacja prezesa

    Fred Kindle, dotychczasowy prezes zarządu ABB zrezygnował z pełnionej funkcji. Decyzja podyktowana jest różnicami w wizji rozwoju koncernu pomiędzy Kindlem a pozostałymi członkami zarządu. Spekuluje się, że przyczyną rozejścia mogły być plany prezesa dotyczące znaczących przejęć w branży. Zarząd miał obawiać się, że negatywnie wpłynie to na rozwój ABB. W specjalnym komunikacie rada nadzorcza firmy podkreśla, że pod kierownictwem Kindle?a producent notował dobre wyniki finansowe. Według ostatnich danych dotyczących 2007 roku sprzedaż siegnęła 29,2 miliarda USD. Z kolei zysk netto w tym okresie przekroczył 3,8 miliarda USD (rok wcześniej wyniósł 1,4 miliarda USD). Tymczasowym szefem koncernu został Michel Demare, dyrektor finansowy (na zdj.).