ASTOR – FactorySuite Gateway zapewnia oprogramowaniu Wonderware łączność z aplikacjami innych producentów

Firma Wonderware, jednostka biznesowa Invensys, wprowadziła na rynek nowe oprogramowanie komunikacyjne FactorySuite Gateway, zapewniające łączność poprzez protokół OPC zarówno bieżącym, jak i starszym wersjom produktów Wonderware, działającym na wielu różnych wersjach systemów operacyjnych Microsoft Windows.

Oprogramowanie to, udostępniane przez firmę Wonderware bezpłatnie, ułatwia wymianę danych między aplikacjami Wonderware oraz oprogramowaniem innych producentów, umożliwia także komunikację z komputerami wyposażonymi w starsze wersje oprogramowania Wonderware.

FactorySuite Gateway umożliwia użytkownikom podłączenie się do rozproszonej aplikacji Industrial Application Server oraz do bazy danych programu InTouch w taki sposób, jak gdyby były one serwerem OPC. Narzędzie to pozwala klientom OPC oraz innym aplikacjom odczytywać dane z różnych komponentów FactorySuite, a jednocześnie umożliwia łatwe przeglądanie oraz wskazywanie elementów, których wartości mają być pobierane.

FactorySuite Gateway oraz inne produkty komunikacyjne można pobrać ze strony wsparcia technicznego firmy Wonderware: www.wonderware.com/support. FactorySuite Gateway znajduje się także na płycie CD „Wonderware Device Integration Products”, dostarczanej wraz z nowymi produktami Wonderware oraz po zarejestrowaniu się w programie Wonderware Comprehensive Support Program.

www.astor.com.pl