Andritz i Budimex wybudują odazotowanie w EC Siekierki

  PGNiG Termika wybrała ofertę konsorcjum austriackiego Andritz Energy & Environment oraz Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na dostawę i montaż instalacji odazotowania oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.
  Jak informowała wcześniej portal wnp.pl Dorota Kraskowska, rzecznik PGNiG Termika, oferta konsorcjum opiewa na 77,42 mln zł brutto przy budżecie inwestora ustalonym na poziomie 85 mln zł brutto.
  Ofertę w przetargu złożył jeszcze Alstom Power, który wycenił zadanie na 172,2 mln zł brutto. W postępowaniu została wybrana oferta uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 25 miesięcy.
  – W ramach planowanego przedsięwzięcia dla kotła K-2, przewiduje się modernizację instalacji odsiarczania spalin opartej na metodzie półsuchej oraz dostawę i montaż instalacji odazotowania spalin, w której zastosowana będzie technologia selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR) – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.
  – Przedmiotowa instalacja musi spełniać poziomy (stężenia) emisji, które wynoszą odpowiednio: SO2 ≤ 100 mg/ m3u; NOX ≤100 mg/ m3u; pył ≤10 mg/ m3u. (przy 6% zawartości O2 w spalinach suchych) – czytamy również.
  Andritz od października 2013 r. realizuje już inną inwestycję w EC Siekierki. W konsorcjum z Bilfinger Infrastructure spółka do października 2015 r. ma dostosować jeden z kotłów do spalania biomasy. Wartość tej umowy wynosi 310,5 mln zł brutto.
  Zakład w Siekierkach rozpoczął działalność w 1961 r. i jest największą polską elektrociepłownią oraz drugą co do wielkości w Europie. Siekierki dysponują mocą cieplną 2078 MW i mocą elektryczną 620 MW.

  Źródło: WNP
  Fot.: PGNiG Termika