Zrobotyzowane stanowisko Jettingu

Magdalena Jaworowicz, Marketing Communication Coordinator, Omron Electronics

Zrobotyzowane stanowisko Jettingu
Projektowanie robotów do zastosowań specjalnych jest zawsze wyzwaniem, z drugiej jednak strony tego typu zadania przynoszą największą satysfakcję. Ze zgromadzonych przez nas doświadczeń ciekawy przykład może stanowić stworzone przez firmę TM-Automation zrobotyzowanego stanowiska Jettingu. Celem projektu było stworzenie robota na potrzeby produkcji samochodowych paneli radiowych. Chodziło konkretnie o dozowanie smaru, które przed rozpoczęciem projektu wykonywane było ręcznie, lecz nie pozwalało na uzyskanie założonej wydajności ani jakości.
Technologia Jettingu, którą zastosowano, umożliwiła bezdotykowe i precyzyjne dozowanie smaru. Robot SCARA natomiast zapewnił szybką adaptację stanowiska do zmieniających się detali. Efekt był wybitnie satysfakcjonujący z kilku powodów. Po pierwsze udało się zrealizować podstawowe założenie: wysoką jakość i powtarzalność. Po drugie wydajność produkcji została zwiększona aż czterokrotnie (czas wykonywania czynności przez robota to 13 s).