Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA, Zakład Automatyki Przepływomierze wirowe Vortex – TRIO WIRL VT/VR

Przepływomierze wirowe typu VT/VR4000 produkcji firmy ABB stosowane są do: pomiaru przepływu gazów, pary wodnej i cieczy – niezależnie od własności czynnika. Dostępna jest opcja z bezpośrednim pomiarem temperatury – możliwość pomiaru przepływu ilości pary nasyconej w jednostkach masy. Zasada działania opiera się na teorii ścieżki wirowej Karmana – przepływający wokół przegrody płyn powoduje naprzemienne formowanie się zawirowań, które unoszą się z przepływającą strugą. Wiry powodują powstawanie zmian ciśnienia, wykrywanych przez czujnik piezoelektryczny i przetwarzanych na sygnał elektryczny. W zakresie pomiarowym wiry są generowane z częstotliwością wprost proporcjonalną do natężenia przepływu – własność wynikająca z odpowiednio zaprojektowanego kształtu przegrody.
Zalety:

 • nowoczesny procesor DSP,
 • wysoka odporność na drgania i zakłócenia,
 • wskazania niezależne od przewodności i ciśnienia medium,
 • zwiększona odporność czujnika na przepływy o charakterze udarowym,
 • zakres dostępnych średnic: DN 15 do DN 300,
 • opcjonalny czujnik temperatury medium,
 • zakresy pomiarowe:

    – media płynne: 0,4–2400 m3/h,
    – media gazowe: 4–20 000 m3/h,

 • dokładność: od 0,75% wartości mierzonej,
 • kalibracja fabryczna „na mokro”, 
 • dopuszczalna temperatura medium: do 400OC,
 • dopuszczalne ciśnienie medium: do 100 bar,
 • wyjście prądowe 0/4-20 mA, wyjście impulsowe, autodiagnoza,
 • komunikacja cyfrowa: HART, Profibus PA,
 • wykonanie przyłącza kołnierzowego i waflowego,
 • certyfikat: CE, ATEX i PED.

W przypadku konieczności wykonania przewężeń na rurociągu ZRE Katowice SA dostarcza przepływomierz wraz z odpowiednimi odcinkami pomiarowymi do bezpośredniej zabudowy na obiekcie. zreza@zre.com.pl