Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA – Multi Vision – przetwornik wielu zmiennych

Przetwornik 2010TC szeregu Multi Vision jest urządzeniem do mierzenia przepływu masowego. Informacja o mierzonych i obliczonych wielkościach jest przekazywana za pomocą sygnału analogowego lub cyfrowego. Przetwornik mierzy jednocześnie: ciśnienie różnicowe, ciśnienie statyczne oraz temperaturę. Na podstawie zmierzonych wielkości jest obliczany skompensowany przepływ masowy. Przetwornik ma budowę modułową i składa się: z modułu czujnika ciśnienia różnicowego ze zintegrowanym zespołem dopasowującym, wzmacniacza z zespołem sterowania oraz wejścia RTD dla mierzonej temperatury (w technice czteroprzewodowej).
Przetwornik może być kojarzony w układy pomiarowe oparte na bazie kryz oraz rurek spiętrzających  Twin-Bar® produkcji ZRE Katowice SA:

 • skompensowany pomiar przepływu masowego,
 • mierzone czynniki: gazy, pary i ciecze,
 • dokładność: 0,075% (opcja 0,05%),
 • jednostronne przeciążenie do 400 bar,
 • zakresy pomiarowe DP 0,5 mbar÷100 bar,
 • pomiar temperatury -50÷650OC,
 • zakresowość w przedziale 1:100,
 • zakres i zero – regulowane z zewnątrz,
 • konfiguracja zewnętrzna klawiaturą – łącznie wskaźnikiem LCD,
 • protokół komunikacyjny: Profibus PA, Hart, 4-20 mA,
 • ochrona przeciwwybuchowa: „bezpieczeństwo wbudowane”, „obudowa ognioszczelna”,
 • „połączenie ze strefą 0”,
 • certyfikaty CE, ATEX,
 • wymienna elektronika z samorekonfiguracją,
 • przetwarzanie liniowe i pierwiastkujące,
 • współpraca z kryzami oraz rurkami spiętrzającymi Twin-Bar® produkcji ZRE Katowice SA.

ZRE Katowice SA dostarcza również przetworniki wraz z odpowiednimi odcinkami pomiarowymi do bezpośredniej zabudowy na obiekcie.
Producent
ABB sp. z o.o. www.abb.com/instrumentation
Dystrybutor
Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA www.zre.com.pl