XII Szkoła Analizy Modalnej SHM przede wszystkim

  Analiza modalna to obecnie jedna z najpowszechniejszych metod badania własności urządzeń mechanicznych. Najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie omawiano podczas konferencji, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku w Krakowie.

  Analiza modalna określa parametry urządzeń i umożliwia przewidywanie zachowania obiektów w warunkach zaburzenia równowagi działania. Stosowana jest dla celów modyfikacji i diagnostyki stanu konstrukcji, weryfikacji modeli maszyn, systemów ich sterowania oraz dla szeroko rozumianej diagnostyki stanu maszyn. W ponad czterdziestu wygłoszonych referatach poruszano problematykę najnowszych metod zastosowania analizy modalnej, narzędzi i systemów, służących na co dzień do monitorowania urządzeń.

  Motywem przewodnim XII Szkoły Analizy Modalnej była bardzo aktualna tematyka monitorowania stanu konstrukcji ? Structural Health Monitoring. SHM to interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca swoim zakresem: inżynierię materiałową, inżynierię mechaniczną, elektronikę, informatykę, metrologię oraz inne inżynierskie dyscypliny. W poświęconej jej sesji przedstawiono wyniki projektu badawczego, w którym uczestniczyli naukowcy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Górniczo- -Hutniczej. Sesja była również zapowiedzią czwartej międzynarodowej konferencji European Workshop on Structural Health Monitoring, która odbędzie się w Krakowie w dniach 2?4 lipca 2008 roku (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.shm2008.eu).

  Warto podkreślić, że w konferencji uczestniczyli wybitni specjaliści z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce, ale również przedstawiciele przemysłu. Tym samym XII Szkoła Analizy Modalnej wpisała się w wyraźny w trend tworzenia pomostów pomiędzy nauką a przemysłem. Liczba uczestników ? sześćdziesiąt osób ? była największa w dotychczasowej historii tej konferencji.

  Impreza odbyła się w dniach 6?7 grudnia 2007 w murach Katedry Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo- Hutniczej. Głównym organizatorem była firma Innowacja Polska, spółka z Grupy Energocontrol. Podobnie jak podczas poprzednich konferencji patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Natomiast opiekę merytoryczną sprawowała Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, którą od długiego czasu kieruje prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl.

  W jednym z kolejnych wydań postaramy się przybliżyć problematykę Structural Health Monitoring.

  Dodatkowe informacje na temat SHM znaleźć można między innymi na stronie http://shm.sagepub.com/.