Seminarium NI: systemy akwizycji i analizy obrazu. Wizja w teorii i praktyce

Tworzenie poprawnej koncepcji systemów wizyjnych, ich szacunkowe koszty oraz analiza opłacalności w przemyśle i badaniach naukowych to niektóre tematy poruszane podczas seminariów National Instruments.

W lutym w sześciu miastach Polski odbyły się seminaria poświęcone przemysłowym systemom wizyjnym. Głównym organizatorem było National Instruments przy partnerskim współudziale Imaco Imaging Components oraz Stemmer Imaging. W pierwszej części wykładu przedstawiano najważniejsze aspekty ekonomiczne przemawiające za stosowaniem systemów wizyjnych w aplikacjach przemysłowych. Szczegółowo omawiano też kwestie techniczne związane z wyborem odpowiedniego sprzętu oraz prawidłową kalibracją, montażem itp. Następnie uczestnicy prezentacji mieli możliwość praktycznego zapoznania się z możliwościami oprogramowania do akwizycji i przetwarzania danych z systemów wizyjnych, bazującego na pakiecie LabView. Omawiano też metody integracji systemu wizyjnego z pozostałymi elementami automatyki i pomiarów.

Szczególnie interesujące okazały się wyjaśnienia zawiłych kwestii technicznych, związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem aplikacji systemów wizyjnych. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, jak istotnym elementem jest prawidłowe oświetlenie obserwowanych przez kamery obiektów i jak należy je dobierać, by wyeksponować interesujące użytkownika szczegóły, elementy, płaszczyzny itp. Szczegółowo omówiono kwestie związane z doborem odpowiedniego obiektywu, samej kamery oraz interfejsu komunikacji z elementami zewnętrznymi i oprogramowaniem akwizycji danych. Teorię poparto praktycznym przykładem doboru sprzętu na podstawie danych katalogowych i specyfikacji konkretnej aplikacji w przemyśle.

Podobnie przebiegała druga część seminarium. Po wykładzie na temat możliwości urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego do pozyskiwania niezbędnych danych z systemów wizyjnych oraz ich obróbki, analizy itp., pokazano klika rzeczywistych, przykładowych aplikacji z wykorzystaniem modułów We/Wy i sterowników firmowych oraz wybranych modułów pakietu LabView 8.5.

Seminarium było jednym z całego cyklu spotkań organizowanych przez National Instruments na terenie całego kraju. Zainteresowanie tą tematyką jest spore, o czym świadczy liczny udział studentów uczelni technicznych oraz pracowników naukowych i przedstawicieli różnych branż przemysłowych.