Konferencja „Automatyka, Elektryka, Zakłócenia”

W Juracie, 13-16 czerwca, odbędzie się kontynuacja cyklu konferencji przeznaczonych dla praktyków, zajmujących się eksploatacją i wdrażaniem systemów automatyki oraz układów energoelektroniki. Współorganizatorami tego wydarzenia są: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Polskie Centrum Promocji Miedzi, EC Wybrzeże oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział Gdańsk.

Tematyka wykładów nawiązuje do najnowszych rozwiązań i problemów w technice, a przykładowymi poruszanymi zagadnieniami będą:

  • Sposoby ograniczenia zakłóceń w kablach elektroenergetycznych;
  • Energoelektronika jako narzędzie służące poprawie jakości energii elektrycznej;
  • Zmiany w najnowszych normach o ochronie przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia;
  • Zasilanie i zabezpieczanie obwodów sterowniczych;
  • Krytyczny przegląd standardów interfejsowych;
  • Zastosowanie programów SCADA do sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych.

Szczegóły na: www.infotech.gdansk.pl