Właściwy dobór świetlnej tablicy

Elektroniczne tablice wyświetlające są wszędzie wokół ? na stadionach, w autobusach, bilboardach ? dostarczając odbiorcom powtarzające się informacje.

Mniej krzykliwe, za to dużo bardziej znaczące są wyświetlacze LED wykorzystywane w przemyśle. Wykorzystanie przemysłowych elektronicznych tablic wyświetlających informacje ma pewien wpływ na poprawę wydajności zakładu. Obecnie w prowadzeniu procesu produkcyjnego łączność musi być szybka, interakcyjna, dostępna w sposób ciągły. Wiadomości pomiędzy pracownikami i kierownictwem powinny być wymieniane szybko, w przeciągu minut, a najlepiej na bieżąco.

W elektronicznych tablicach wyświetlających ? oferowanych przez EZAutomation ? zastosowano diody LED czerwone lub w trzech kolorach, aby przekazać odbiorcy na hali produkcyjnej ważne informacje szybko i w czytelnej formie. W połączeniu z urządzeniami produkcyjnymi tablice mogą dostarczać informacje: dotyczące bezpieczeństwa, dane o procesie produkcyjnym, warunki alarmowe oraz wartości parametrów procesu produkcyjnego wysyłane przez sterowniki PLC lub komputery PC. 

Tablice elektroniczne są jednym z najbardziej efektywnych narzędzi umożliwiających spełnienie tych zadań. Dostarczają pracownikom informacji związanych z procesem produkcyjnym przez możliwość śledzenia osiąganej wydajności. Z wykorzystaniem wyświetlaczy LED przekazywane są również pracownikom komunikaty alarmowe i inne dotyczące bezpieczeństwa, a także dane na temat warunków panujących w zakładzie. Niegdyś zastosowania tych urządzeń były kosztowne, ale obecnie najnowsza technika oferuje tablice wyświetlające komunikaty o wyższej jakości i po niższych kosztach.

Elektroniczne tablice wyświetlające LED są urządzeniami pomocniczymi prezentującymi informacje wysyłane do nich z urządzeń nadrzędnych, takich jak zewnętrzne sterowniki PLC, PC lub sterownik wbudowany. Te urządzenia nadrzędne mają za zadanie tworzenie, magazynowanie i wyzwalanie informacji, które są następnie przesyłane do tablicy wyświetlającej w formacie ASCII lub transmisjąszeregową (RS- 232, -422, -485) albo poprzez połączenia komunikacyjne (DeviceNet, Profibus lub Ethernet).

Na tablicach informacyjnych wyświetlane są wstępnie zaprogramowane wiadomości lub zawartości skalowanych wartości zmiennych procesu technologicznego. Na przykład na elektronicznej tablicy informacyjnej połączonej z przetwornikiem ciśnienia może być wyświetlona w formie cyfrowej wartość zmierzonego ciśnienia lub zaprogramowana informacja przypominającą pracownikom o terminie spotkania na temat bezpieczeństwa pracy.

Ważne informacje podawane na dużych tablicach LED mogą być widoczne na otwartej przestrzeni z odległości do 150 metrów. W przedsiębiorstwie produkcyjnym mogą przekazywać informacje dotyczące osiąganej wydajności, alarmach, parametrach procesu, dane graniczne wielkości zmiennych regulowanych, instrukcje obsługi i inne.

Komunikaty na tablicach mogą być wyświetlane jako nieruchome, przesuwające się lub migające napisy zgodnie z zastosowanym kodem. Na przykład przesuwające się w lewo informacje charakteryzuje płynne, równoczesne przesuwanie się liter o jedną diodę w lewą stronę. Wszystkie kropki w każdej cząstce litery będą świecić podczas przesuwania się w poprzek ekranu. Z kolei nieruchome informacje mogą być wyróżniane miganiem liter z ustaloną lub sterowaną częstością przerw. Informacje mogą być również prezentowane za pomocą liter o różnej wielkości w tej samej linii. Strefa temperaturowa i wartość temperatury mogą być podane jak poniżej:

Temp. Strefa 1: 454

Wielkości dostępnych tablic są różne, tak aby sprostać większości potrzeb. Można zamawiać urządzenia z diodami czerwonymi lub w trzech kolorach o wielkościach zapewniających ich czytelność z wymaganej odległości. Na przykład litery o wysokości 10 cm są czytelne z odległości 70 metrów. Typowe jest wyświetlanie od 1 do 8 linii. ?Pojemność literowa? tablicy zależy od jej wielkości i wielkości liter. Tablice mogą być wyposażone w litery pozwalając wyświetlanie informacji w różnych językach. Oczywiście konstrukcja urządzenia powinna sprostać warunkom, w jakich będzie działać ? takim jak: zmiany napięcia, wysokie temperatury, udary i wibracje, zapylenie, wodę i szumy powodowane urządzeniami elektrycznymi. Dostępne są urządzenia w obudowie o stopniu ochrony IP55.

Zapotrzebowanie każdej diody może wynosić tylko 10 mA lub 80 do 100 mA wartości szczytowej, a liczba diod na ekranie może być bardzo duża. Należy wziąć pod uwagę całkowity pobór mocy, bowiem duży pobór może osłabiać intensywność świecenia diod. Niektóre układy automatycznie przyciemniają się przy określonych temperaturach, co wpływa na widzialność i wyrazistość.

W pewnych przypadkach dostarczone wraz z tablicą wyświetlającą oprogramowanie może być wykorzystane do uproszczenia konfiguracji urządzenia, wstępnego przeglądu komunikatów i generowania ich w odpowiednim kodzie (np. ASCII) do zapisu w sterowniku PLC.

Artykuł pod redakcją inż. Józefa Czarnula,
specjalisty automatyka z wieloletnim doświadczeniem
w projektowaniu i uruchamianiu układów automatyki