Automatyka przemysłowa dla hut i kopalni Praca w ciężkich warunkach

?Automatyzacja w Górnictwie i Hutnictwie? ? pod takim tytułem odbyła się w Ustroniu konferencja firmy Astor poświęcona najnowszym rozwiązaniom technologicznym z zakresu automatyki przemysłowej w tych branżach.

W prezentacjach dominowały rozwiązania systemowe dostarczane przez Astora i współpracujące z nią podmioty. Słuchacze mogli zapoznać się z zasadami budowy, konfiguracji i możliwościami funkcjonalnymi różnego typu sterowników, modułów We/Wy i systemów wymiany sygnałów oraz danych pomiędzy nimi. Piotr Merwart z Astora (na zdjęciu obok) omówił sterowniki GE Fanuc rodziny PAC Systems (RX3i i RX7i), pozwalające na szybką obsługę dużej liczby kanałów We/Wy oraz gwarantujące pracę systemu automatyki w tzw. czasie rzeczywistym. Z kolei Rafał Bondarowski przedstawił podstawowe parametry techniczne modułów do komunikacji bezprzewodowej Satel. Jako przykład zastosowania podał między innymi koordynację pracy ładowarko- załadowarek w największych polskich elektrowniach.

Proponowane rozwiązania systemów automatyki dla branży hutniczej, opierające się na zrealizowanych już aplikacjach w wybranych zakładach, zaprezentowali przedstawiciele kilku firm, wykorzystujących w swoich wdrożeniach sprzęt i oprogramowanie dostarczane przez Astora. Omawiano możliwości produktów w zakresie sterowania, pozyskiwania sygnałów z różnego typu czujników, jak też wizualizacji i monitoringu w systemach akwizycji danych typu SCADA. Z kolei w sekcji seminaryjnej dotyczącej zastosowań automatyki w branży górniczej duże zainteresowanie słuchaczy, ze względu na mnogość oddziałujących czynników, jak również trudne warunki środowiskowe, wywołała prezentacja dotycząca aplikacji bezprzewodowego systemu zbierania danych w układzie pomiaru i wyrównywania obciążeń lin w wyciągu szybowym wielolinowym. Innym ciekawym rozwiązaniem konkretnej aplikacji przemysłowej była automatyzacja maszyn flotacyjnych używanych w procesie pozyskiwania surowca z rud metali, bazująca na systemie PAC Systems ze sterownikami RX3i.

Tego typu wiedza, pozyskiwana bezpośrednio od ludzi na co dzień działających w tych branżach, jest bardzo cenna. Konferencja była pierwszą tego typu imprezą organizowaną przez Astora i partnerów ? HK Zakładu Automatyzacji, PKiMSA Carboautomatyki oraz Ameplusa. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób reprezentujących firmy zajmujące się automatyką przemysłową ze specjalizacją dla przemysłu ciężkiego, jak również wybrane zakłady przemysłowe, huty i kopalnie, głównie z rejonu Górnego i Dolnego Śląska.