Wzrosły ceny produkcji przemysłowej – poinformował GUS

W ostatnich miesiącach rosną ceny produkcji przemysłowej w Polsce. Ceny produkcji przemysłowej w październiku 2004 roku wzrosły o 7,7% w stosunku do października 2003 roku, po wzroście o 7,9% we wrześniu w porównaniu do września ubiegłego roku — podał Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu do września 2004 r. cenywzrosły o 0,5%. Rynek oczekiwał, że ceny produkcji wzrosną we wrześniu o 7,5%, a przedział prognoz wynosił 7,1-8,0%. Ceny w górnictwie i kopalnictwie wzrosły o 22,2% w porównaniu do października 2003 roku, a wobec września 2004 roku spadły o 0,3%. Ceny w przemyśle przetwórczym wzrosły o 7,8% w ujęciu rocznym, a wobec września 2004 roku wzrosły o 0,6%. Ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wzrosły o 0,7% w stosunku do października 2003 roku, natomiast wobec września tego roku nie zmieniły się.

Zródło: GUS