WonderWorld 2007 ? światowe forum dla biznesu i produkcji

Ożywienie gospodarcze, ciągle zmieniająca się rzeczywistość biznesowa skłania do stosowania innowacyjnych rozwiązań. Osiągnięcie sukcesu wymaga umiejętności sprawnej reorganizacji działań biznesowych i produkcyjnych.

Jak zatem zoptymalizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego?

Podczas Światowego Forum WonderWorld 2007 (9-10 października 2007 r., Warszawa) polskie firmy produkcyjne będą mogły zapoznać się z najlepszymi światowymi praktykami w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu i podnoszeniu wydajności produkcji.

Eksperci przedstawią strategie informatyczne i taktyki służące osiągnięciu doskonałości operacyjnej. Zaprezentowane zostaną sposoby zarządzania operacyjnego, możliwości zwiększania elastyczności firmy, podnoszenia zyskowności oraz efektywnej redukcji kosztów.

Konferencja, podobnie jak poprzednie konferencje, skierowana jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem produkcyjnym i przemysłowym, menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie operacyjne, systemy informatyczne, utrzymanie ruchu czy automatykę.

Organizatorem polskiej konferencji jest dystrybutor oprogramowania Wonderware ? firma ASTOR, która od początku odpowiada za przygotowanie całego przedsięwzięcia. Ubiegłoroczny Wonderworld zgromadził ponad 130 osób, w tym ponad 60% kadry zarządzającej znanych przedsiębiorstw produkcyjnych i zakładów przemysłowych.

Więcej na temat konferencji na: www.astor.com.pl/wworld07