Wielofunkcyjny moduł czasowy

RIF-T3-24UC to wielofunkcyjny, wtykowy moduł czasowy ,który umożliwia „przekształcenie“ przekaźnika z serii Rifline w przekaźnik czasowy.
Moduł oferuje trzy funkcje czasowe: opóźnione załączenie, odmierzanie nastawionego czasu działania i generatora impulsów. Ponadto posiada 4 zakresy czasowe między 0,5 s i 100 min. . Wybór podstawowego zakresu czasowego i funkcji czasowej umożliwiają przełączniki DIP a dokładne ustawienie realizowane jest poprzez potencjometr. Monitorowania stanu łączeniowego i wskazanie nieprawidłowych ustawień umożliwia dioda LED.  
We wtykowy moduł czasowy, pracujący z napięciem wejściowym 24 V AC/ DC mogą być wyposażone gniazda przekaźnikowe od RIF-1 do RIF 4 nowego systemu przekaźników Rifline.

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2902647&library=plpl&pcck=P-16-06-02-04&tab=1