We Wrocławiu powstał nowy park przemysłowy

    We Wrocławiu podpisano  umowę o utworzeniu Wrocławskiego Parku Przemysłowego (WPP). Sygnatariuszami dokumentu są: Gmina Wrocław, spółki skarbu państwa Dozamel i Archimedes oraz gminne przedsiębiorstwo Wrocławski Park Technologiczny.
    Mający prawie 130 hektarów Wrocławski Park Przemysłowy, obejmuje teren dawnych wielkich wrocławskich przedsiębiorstw, takich jak: Pafawag czy Archimedes. Zarządcą parku został Dozamel, spółka będąca spadkobiercą jednego z wrocławskich gigantów przemysłowych sprzed lat, Dol-melu.
    Na terenie WPP działa już wiele firm, m.in.: Bombardier, DeLaval, Alstom. Inicjatorzy utworzenia WPP spodziewają się, że park przyciągnie nowych inwestorów, którzy chcą być jak najbliżej centrum administracyjnego i usługowo-handlowego.
    Gmina Wrocław zainwestuje w rozbudowę infrastruktury WPP 10 mln zł poprzez swoje spółki, takie jak np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prezydent miasta, Rafał Dutkiewicz chce także pozyskać na ten cel środki unijne z Sektorowego Programu Operacyjnego ? Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.