Wdrożenia rozwiązań IoT definiuje potrzeba biznesowa

    Wdrożenia rozwiązań IoT definiuje potrzeba biznesowa, a ta jest coraz bardziej widoczna. Rynek popytu nieustannie ewoluuje, zmuszając przedsiębiorstwa do reorganizacji dotychczasowej strategii realizacji procesu produkcji. Oparte na tradycyjnych systemach automatyki zakłady poszukują nowych rozwiązań, pozwalających na efektywne zarządzanie w oparciu o rzeczywisty stan fabryki. Wymaga to jednak monitorowania i poddawania wnikliwej analizie wszystkich procesów produkcji. W takim wypadku jedynie integracja systemów z dziedziny automatyki, informatyki, IoT i logistyki pozwoli na pełną optymalizację cyklu produkcyjnego, stąd też rosnący popyt na rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy. Nowe narzędzia do zarządzania logistyką i produkcją niezbędne są zwłaszcza dużym przedsiębiorstwom, gdzie skala i złożoność cykli produkcji oraz dostaw niejako wymusza doskonalenie procesów. Inteligentne systemy mogą nie tylko informować o konieczności napraw, ale przede wszystkim pozwalają przewidzieć możliwe awarie, dzięki czemu kosztowne przestoje stają się coraz mniej prawdopodobnym scenariuszem.

    Dzisiejsze technologie pozwalają udoskonalać linie produkcyjne i maszyny już na etapie ich wirtualnego uruchomienia, śledzić cykl dowolnej linii produkcyjnej, a następnie każdego wytworzonego przedmiotu. W przypadku Virtual Commissioning mówimy o znaczącym przyspieszeniu rozruchu maszyn i linii produkcyjnych. System pozwala testować oprogramowanie, symulować mechanikę i automatykę zdefiniowanych procesów – w efekcie wykrywać błędy konstrukcyjne i eliminować je już w fazie projektowej. Z naszych doświadczeń wdrożeniowych wynika, że to rozwiązanie dedykowane jest zwłaszcza dla dużych projektów lub gdy okres przeznaczony na przebudowę aktualnie istniejącej instalacji jest bardzo krótki.