W stronę inteligentnych fabryk…

Tomasz Nowak, dyrektor w firmie KUKA Polska
Inteligentna produkcja, Internet Rzeczy lub Przemysł 4.0… Nawet jeśli te nazwy i terminy stosowane w różnych krajach różnią się od siebie, mają one ten sam cel: stworzenie podstawowych przewag konkurencyjnych – zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i w odniesieniu do globalnej konkurencji. Prace nad fabryką przyszłości idą więc pełną parą na całym świecie. Wiąże się to z zaangażowaniem inteligentnych – połączonych zarówno z przemysłem, jak i logistyką – procesów opierających się na cyberfizycznych systemach produkcji (CPPS). Inaczej rzecz ujmując, są to fabryki, które za pomocą zaawansowanych sieci reagują inteligentnie na zmieniające się zadania i stale się przekonfigurowują.
Koncepcjajest stosunkowo prosta. Urządzenia wszelkiego rodzaju – zaczynając od smartfonów, gadżetów, telewizorów i zegarków, na urządzeniach gospodarstwa domowego kończąc – są coraz bardziej elastyczne i inteligentne. Coraz lepiej komunikują się z innymi urządzeniami lub źródłami danych za pośrednictwem Internetu. Zgodnie z prognozami analityków Gartnera, w 2020 r. do Internetu będzie już podłączonych 26 miliardów urządzeń.
Dlaczego więc, stosując tę samą zasadę, nie sprawić, aby fabryki były bardziej inteligentne i wydajne? Na przykład powodując, by powszechnie stosowane maszyny, takie jak roboty, stały się zdolne do komunikowania się z innymi systemami cyberfizycznymi (CPS), takimi jak inteligentne części, inne maszyny, systemy lub fabryki, oraz do komunikowania się z chmurą. Można też sprawić, żeby podczas procesu produkcyjnego systemy reagowały autonomicznie na wymagania klientów, dostępność zasobów, ceny energii oraz wiele innych czynników. Można by to wszystko osiągnąć, jednocześnie zmniejszając koszty logistyczne.
Przemysł 4.0 reaguje w ten sposób na cały szereg czynników, które określają ramy dla środowiska produkcyjnego odpornego na przyszłe wyzwania. Są to: oszczędność zasobów produkcyjnych oraz wezwanie do maksymalnej elastyczności i dostosowania produkcji przemysłowej na całej płaszczyźnie w celu zaspokojenia złożonych wymagań zarówno rynków, jak i klientów.