W koksowniach JSW powstaną unikatowe elektrociepłownie?

  W pierwszym kwartale 2013 r. uruchomimy elektrociepłownię w Koksowni Nowa w Częstochowie o mocy 3 MWe, która będzie spalała gaz koksowniczy. Rozważamy budowę podobnych instalacji w koksowniach z grupy kapitałowej JSW – mówi Jarosław Parma, prezes Spółki Energetycznej "Jastrzębie".

  – W pierwszym kwartale 2013 r. w Koksowni Nowa w Częstochowie uruchomimy elektrociepłownię o mocy 3 MWe, która będzie spalała gaz koksowniczy. Mamy już podpisaną dziesięcioletnią umowę z Koksownią Nowa na dostawy energii elektrycznej i ciepła. To pilotażowy projekt, do tej pory nie było takiej realizacji w Polsce – mówi Jarosław Parma, prezes Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ), wchodzącej w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

  Jak informuje Jarosław Parma, w Europie są tylko dwie koksownie, w których w silniku tłokowym spalany jest gaz koksowniczy.

  Projekt w Częstochowie może przełożyć się na podobne inwestycje w grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

  – Inwestycja w Częstochowie z jednej strony jest dla nas projektem czysto biznesowym, a z drugiej: zamierzamy przy niej zdobyć doświadczenia, które będziemy chcieli wykorzystać w koksowniach z grupy kapitałowej JSW. Rozważamy jeden lub dwa takie projekty. Zostaną one zrealizowane, jeśli inwestycja w Częstochowie potwierdzi zasadność zastosowania tej technologii – wyjaśnia prezes Parma.

  Jak wcześniejinformowała Koksownia Nowa, w ramach nowej inwestycji, przewiduje się zabudowę agregatu kogeneracyjnego zasilanego gazem koksowniczym o mocy do 3 MW. Wyprodukowana energia elektryczna i cieplna w postaci pary wodnej w całości zostanie zużyta przez Koksownię. Wytworzona para zastąpi częściowo parę produkowaną obecnie z istniejącej kotłowni, a energia elektryczna umożliwi ograniczenie ilości węgla spalanego w konwencjonalnych elektrowniach o ok. 10.800 ton rocznie.

  Po zakończeniu inwestycji znacznemu zmniejszeniu ulegnie również emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery. Przede wszystkim dwutlenku siarki o 64 tony, tlenków węgla o70 ton i dwutlenku azotu o 40 ton rocznie.

  Częstochowska elektrociepłownia wyprodukuje rocznie minimum 22 610 MWh energii elektrycznie i 78.500 GJ energii cieplnej.

  Obecnie na terenie Koksowni Nowa czynna jest kotłownia wyposażona w 3 kotły parowe o łącznej mocy 15 MW opalane gazem koksowniczym. Produkują one parę wyłącznie na potrzeby technologiczne i grzewcze Koksowni. Nadmiar gazu sprzedawany jest do Huty Częstochowa.