Ubiegły rok należał do bardzo udanych

    Maciej Kuczyński, Industrial IoT Channel Manager for EEU Region w firmie Advantech Poland:

    Analizując rynek komputerów przemysłowych (IPC), należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na niespotykaną w ostatnich latach dynamikę jego rozwoju.

    Rok 2017 należał do bardzo udanych, a wzrosty sprzedaży rozwiązań IPC sięgały nierzadko 20% i więcej. Na ten stan rzeczy miał wpływ szereg czynników, m.in. ożywienie gospodarcze i projekty optymalizacji produkcji przemysłowej wynikające z rosnących kosztów pracy oraz rosnącej konkurencji. Nie bez znaczenia były również inwestycje w transport i infrastrukturę.

    Kluczowymi odbiorcami komputerów przemysłowych pozostają szeroko rozumiane zakłady produkcyjne. Należy jednak odnotować zmianę sposobu docierania z produktami na rynek. Jeszcze kilka lat temu, w dobie informatyzacji, komputery przemysłowe były w głównej mierze zaledwie platformą sprzętową, na której uruchamiano określone, często niezależne, aplikacje. Z tego względu uczestnikiem rynku byli przede wszystkim użytkownicy końcowi.

    Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem znacznie bardziej złożonym, tj. z digitalizacją i budowaniem złożonych ekosystemów służących np. do zarządzania łańcuchami dostaw, automatyzacją i optymalizacją produkcji. Doniosłą rolę odgrywają tu integratorzy systemów z pogranicza IT/OT, którzy dysponują specyficznym know-how, a ich oczekiwania w stosunku do IPC wykraczają daleko poza typ procesora, wielkość pamięci i rodzaj twardego dysku.