Turck ? BL20 ? sieciowy system I/O

Oprócz separacji galwanicznej oraz technologii łączeniowej dopuszczającej wymianę modułów podczas pracy (tzw. hot-swapping) seria BL20 cechuje się również wersją ECO: nowe moduły We/Wy cyfrowych tworzą z modułami bazowymi jedną część. Oba warianty zarówno wersja standardowa, jak i wersja ECO mogą być łączone w jednym węźle sieci.
Moduł komunikacyjny (?gateway?) z zintegrowanym zasilaczem dla sieci Profibus-DP, DeviceNet lub CANopen działa jako interfejs pomiędzy siecią wyższego poziomu a wewnętrzną siecią modułową ? umożliwiającą komunikację z niezależnymi od protokołu modułami zdalnych We/Wy. Moduły seriiBL20 obejmują standaryzowane We/Wy dwustanowe i analogowe oraz moduły technologiczne, takie jak: liczniki, moduły SSI oraz interfejsy szeregowe. Nowymi modułami rozszerzającymi serię BL20 są moduły wejść dla czujników NAMUR oraz konfigurowalne moduły wejść analogowych. Moduły te mają 4 kanały, z których każdy może być oddzielnie zaprogramowany jako wejście prądowe lub napięciowe.
www.turck.pl