Phoenix Contact ? Złącza wtykowe

Duplicon jest piętrowym złączem wypełniającym wymagania na IP 67 produkcji Phoenix Contact, zaprojektowane dla dystrybucji zasilania w modułowych i przestrzennych instalacji oraz maszyn. System oferuje 6 x 4 mm2 + PE / 690 V / 25 A dla kabli zasilania lub 24 V oraz magistrali ASI.
Jako bezpośrednie przyłącze urządzenia przychodzące i odchodzące linie są osobno wtykane, dzięki temu poszczególne elementy mogą być separowane z powodu serwisu bez przerywania zasilania. Po stronie urządzenia wtyki umożliwiają przyłączanie zaciskiem śrubowym, połączenie z innym wtykiem albo bezpośrednie połączenie z obwodem drukowanym prostopadłym do złącza lub równoległym.
Wtyk zapewnia ciągłość komunikacji od szafy zasilającej poprzez podobne miejscowe dystrybutory zasilania do odbiornika na obiekcie.
Odejmowalna pokrywa czyni łatwą inspekcję połączenia podczas pracy. Prostokątna konstrukcja zapewnia elastyczne łączenie wtyków ze skokiem co 90°. Odporna konstrukcja ze stopów aluminium oraz odporne na wibracje zatrzaski z blachy nierdzewnej czynią prostym łączenie zasilania nawet w surowych warunkach obiektowych. www.phoenixcontact.pl