Trzy czwarte firm wdraża strategie biznesowe oparte na AI

Ostatnie wyniki raportu firmy F5 o Stanie Strategii Aplikacji (State of Application Strategy) na rok 2024, wskazują na dynamicznie rosnącą popularność AI w biznesie. Z badań wynika, że aż 56% ankietowanych wykazuje wzmożone zainteresowanie generatywną AI, co znacznie przewyższa inne trendy, takie jak m.in. centralizacja IT (40%), środowiska wielochmurowe (35%) oraz bezpieczeństwo aplikacji (33%).

Raport wskazuje także na to, że wiele firm intensywnie rozwija swoje inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej, implementując AI i ML w swoich procesach decyzyjnych. Obecnie aż trzy czwarte respondentów (75%) angażuje się w projekty transformacji cyfrowej, które według klasyfikacji F5 zaliczają się do kategorii „biznes wspomagany AI”. To znaczący wzrost w porównaniu z 61% odnotowanymi w 2022 r. i zaledwie 17% w 2020 r.

Według indeksu dojrzałości przedsiębiorstw cyfrowych firmy F5 (F5’s Digital Enterprise Maturity Index) na obecnym etapie transformacji cyfrowej firmy zaczynają stosować AI i ML do analizy danych generowanych przez ich aplikacje. Proces ten następuje po wstępnych fazach „automatyzacji zadań” (czyli wdrożenia aplikacji w celu usprawnienia procesów ręcznych) i „ekspansji cyfrowej”, która obejmuje modernizacje, łączenie oraz skalowanie tych aplikacji.

Generatywna sztuczna inteligencja to więcej niż modne hasło

Z tegorocznego raportu SOAS wyraźnie wynika, że Gen AI wykroczyła poza granice „modnego terminu” i objęła szeroki zakres zastosowań. Ponad jedna trzecia (35%) respondentów stwierdziła, że ​​najcenniejszym przypadkiem użycia generatywnej sztucznej inteligencji jest automatyzacja dostosowywania zasad i konfiguracji bezpieczeństwa. Dodatkowo 29% ankietowanych planuje ulepszyć sposób wykrywania i neutralizacji zagrożeń.

W przypadku dostarczania aplikacji najpopularniejszym przypadkiem użycia było automatyczne dostosowywanie zasad aplikacji i interfejsów API w oparciu o cele dotyczące poziomu usług (podane przez 44%). Ponadto 28% chce używać generatywnej sztucznej inteligencji do podsumowywania wskaźników dla liderów wyższego szczebla, a 27% chce używać języka naturalnego do analizowania wydajności aplikacji i interfejsów API (27%).

Co ciekawe, w raporcie za najmniej wartościowe uznano „chatboty”. Wirtualni asystenci wykorzystywani do dostarczania aplikacji i rozwiązań bezpieczeństwa, które eksplorują i analizują dane przy użyciu języka naturalnego, nie cieszą się dużą popularnością, co wskazuje na wyraźną potrzebę w zakresie bardziej zaawansowanych, generatywnych systemów AI, które będą spełniać oczekiwania użytkowników.

Raport SOAS zauważa także, że mimo spadku zainteresowania AIOps, z drugiego na siódme miejsce (od 2021 r.) ta dyscyplina nadal będzie się rozwijać. Rosnące wykorzystanie telemetrii do automatyzacji może znacząco przyczynić się do rozwoju tej dziedziny w nadchodzących latach. Badanie pokazuje bowiem, że osoby mierzące się z wyzwaniami związanymi ze złożonością automatyzacji coraz częściej doceniają zalety Gen AI zwłaszcza w kontekście AIOps.

Sukces w biznesie w coraz większym stopniu opiera się na cyfrowych aplikacjach i danych. Korzystanie z AI na poziomie strategicznym może przynieść korzyści, które wykraczają poza taktyczne cele takie jak oszczędności – zaznacza Mariusz Sawczuk, F5 Solution Engineer.  – Wraz z wzrastającym zainteresowaniem AI organizacje będą najprawdopodobniej coraz częściej wybierać zintegrowane pakiety produktów lub skonsolidowane zespoły dostawców, zdolnych do dostarczania bardziej zautomatyzowanych, połączonych i skalowalnych aplikacji oraz wsparcia w zakresie bezpieczeństwa w środowiskach wielochmurowych. W ramach tej tendencji wzrośnie więc także wykorzystanie sieci wielochmurowych. Korzyści będą obejmować nie tylko szybkość i skuteczność automatyzacji, ale także większą widoczność, co pozwoli organizacjom na jeszcze szybsze wykrywanie i reagowanie na potencjalne problemy, optymalizowanie zasobów oraz efektywniejsze zarządzanie bezpieczeństwem.