Trzy na cztery firmy używają sztucznej inteligencji do modernizacji systemów IT

Fot. Red Hat

Aż 58% przedsiębiorstw na świecie zwiększyło poziom swojego bezpieczeństwa dzięki modernizacji infrastruktury IT i aplikacji – wskazują wyniki raportu Red Hat. Już 3 na 4 firmy wykorzystują sztuczną inteligencję w walce z długiem technologicznym, a ponad połowa z nich używa AI do usprawniania procesów modernizacyjnych. Wsparcie AI przynosi korzyści, ale w rozwijaniu biznesu wciąż widoczny jest szereg wyzwań. Największym, wskazywanym przez niemal co drugą firmę (48%), jest złożoność ekosystemów IT.

Z najnowszego raportu „The State of Application Modernization” wynika, że w 2024 roku w procesach cyfrowej transformacji firmy częściej decydują się na unowocześnianie starszych systemów (tzw. legacy), niż tworzenie nowych od podstaw. Trzy przedsiębiorstwa na pięć (59%) inwestują w odświeżanie już istniejącej infrastruktury i aplikacji, natomiast 41% buduje i wdraża rozwiązania zaprojektowane i przystosowane do wydajnej pracy w chmurze (cloud-native).

Zwrot w podejściu do modernizacji

Zapytani o to, co rozumieją pod pojęciem modernizacji, prawie siedmiu na dziesięciu profesjonalistów i liderów IT (68%) wskazuje na usprawnienia procesów CI/CD (zarządzanie projektowaniem oprogramowania bazujące na ciągłym dostarczaniu i integracji rozwiązań), a 66% wymienia modernizację danych. To duża różnica w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w 2021 roku. Wtedy firmy definiowały modernizację przede wszystkim przez pryzmat konteneryzacji aplikacji (58%) i przenoszenia ich do chmury (50%). O usprawnieniach w obszarze CI/CD wspominały wówczas cztery podmioty na dziesięć (41%).

Wśród typów aplikacji, których modernizację firmy stawiają obecnie za priorytet, jest kluczowe oprogramowanie typu back-end (41% respondentów) oraz rozwiązania do analizy danych i analityki biznesowej (35%). Na dalszych miejscach w kolejce do usprawnień znajdują się aplikacje skierowane do klientów (14%) oraz zwiększające produktywność pracowników (11%).

Sztuczna inteligencja dodaje funkcje, a nie pisze kodu?

Raport wskazuje, że już trzy na cztery firmy (75%) wykorzystują potencjał narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji w procesach modernizacyjnych. Ponad połowa (53%) używa tej technologii do usprawniania modernizacji, a dwie na pięć (42%) unowocześniają istniejące aplikacje przez dodawanie do nich funkcji AI.

Rosnąca złożoność systemów IT w firmach sprawia, że ich ręczna aktualizacja staje się czasochłonna i mało skuteczna. Dlatego sztuczna inteligencja w ramach projektów modernizacyjnych jest najczęściej wykorzystywana do optymalizacji wydajności (78%), a także automatyzacji procesów manualnych (51%) oraz testowania i kontroli jakości (45%). Co ciekawe, zainteresowanie biznesu możliwościami sztucznej inteligencji w zakresie wytwarzania kodu jest mniejsze niż powszechnie przewidywano. Tylko trzy firmy na dziesięć (31%) deklarują, że wspierają się narzędziami AI w pisaniu kodu.

Wyzwania i sposoby radzenia sobie z nimi

Zdecydowana większość przedsiębiorstw (98%) dostrzega korzyści z prowadzonych działań modernizacyjnych. Trzy na pięć (58%) odnotowały wzrost bezpieczeństwa, a połowa zauważyła poprawę w obszarach związanych ze skalowalnością (53%) i niezawodnością działania biznesu (52%). Jednak dla wielu firm to wciąż bieg z przeszkodami. Najczęściej wymienianymi wyzwaniami modernizacji są złożoność systemów typu legacy (48%), rywalizujące ze sobą priorytety (42%) oraz problem z wyłonieniem właściwego podejścia do procesu (41%). Ponad trzech na pięciu architektów oprogramowania (65%) wyraża również obawy o bezpieczeństwo unowocześnianych systemów.

Aby ograniczyć skalę tych wyzwań przedsiębiorstwa stosują różne strategie. Ponad połowa (51%) wdraża narzędzia pomocnicze, a 42% stawia na rozwój interfejsów API. Dwie firmy na pięć (39%) decydują się na skorzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów w ramach usług outsourcingu. Respondenci zwracają również uwagę na rolę edukacji pracowników w zakresie użytkowania, zarządzania i utrzymywania nowych aplikacji. Ponad jedna trzecia firm inwestuje w szkolenia przydatne w rozwiązywaniu problemów modernizacyjnych, a 40% widzi konieczność dodatkowych działań w tym zakresie.


Gordon Haff, Technology Evangelist w Red Hat