Druk 3D: badania, nowe standardy i platforma Siemens PLM

Oprogramowanie wspomagające proces druku 3D, stosowane również w produkcji przyrostowej (addytywnej), staje się coraz bardziej złożone i w coraz większym stopniu zintegrowane – wszystko w celu uzyskania większej prędkości, lepszej jakości, ograniczenia ilości odpadów i dostosowania się do różnych materiałów. W jaki sposób automatyka i systemy sterowania pomagają w rozwoju technologii przyrostowych?

Konsekwencje prawne i finansowe zaniechania modernizacji układów sterowania maszyn

Postęp, rozwój – te hasła słyszymy nieustannie ze wszystkich stron, ponieważ to one napędzają cywilizację od kilkuset lat. Do XVII wieku świat rozwijał się niespiesznie, mieliśmy raczej do czynienia z powolną ewolucją nauki i przemysłu, ale od czasu pierwszej rewolucji przemysłowej droga dla cywilizacji jest tylko jedna – nieustanne doskonalenie.

Co decyduje o wyborze napędu?

Kluczowe trendy panujące na rynku napędów, serwonapędów oraz silników krokowych przedstawiamy w podsumowaniu ankiety przeprowadzonej przez magazyn „Control Engineering” w 2017 r.

Adaptacyjne sterowniki ruchu

Adaptacyjne regulatory ruchu dostosowują się do parametrów procesu i wraz z innymi urządzeniami poprawiają jego jakość.

Projektując przyszłość

Z Guido Jouret, dyrektorem ds. cyfryzacji w Grupie ABB, przy okazji jego wizyty w ABB w Krakowie rozmawialiśmy o Big Data, sztucznej inteligencji, Przemyśle 5.0 oraz superkomputerze Watsonie.