ThyssenKrupp opracowuje blachy wytwarzające prąd

    Firmy ThyssenKrupp Steel Europe i Solliance pracują nad nowym pokryciem blach, które pełni rolę ogniw fotowoltaicznych. Stal pokryta tego typu ogniwami mogłaby być stosowania na dachach i elewacjach budynków, zmniejszając zapotrzebowanie na energię z zewnątrz.

    Organiczne ogniwa fotowoltaiczne OPV to elastyczne ogniwa słoneczne wykonane ze światło aktywnych tworzyw sztucznych, które znacznie bardziej nadają się do masowej produkcji, zapewniającej niskie koszty. Tego typu ogniwa są mniej efektywne niż stosowanie obecnie urządzenia oparte na krzemie, ale pozwalają na produkcję energii na dużych powierzchniach przy niskim zużyciu środków i niższych kosztach.

    Daje to korzyści zwłaszcza przy stosowaniu na dachach i fasadach budynków przemysłowych, gdzie często obecnie stosuje się tradycyjne ogniwa. Wykorzystanie ogniw OPV na całej powierzchni dachu i elewacji znacznie zwiększy możliwości wytwarzania energii. Ułatwi także projektowanie i stylizację budynków. Celem prac ThyssenKrupp i Solliance jest stworzenie możliwości pokrywania stali ogniwami fotowoltaicznymi już po poziomie jej produkcji. Na razie nie podano, kiiedy można spodziewać się wprowadzenia tego typu powłok do użytku.

    Szanse na powodzenie nowej technologii zwiększa rosnące zainteresowanie budynkami, które w eksploatacji nie wymagają dużej ilości energii. Technologie pozwalające zwiększyć poziom samowystarczalności energetycznej budynków będą się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Połączenie wyrobów stalowych z pokryciami zawierającymi ogniwa fotowoltaiczne pozwala łączyć konstrukcję budynku z funkcją produkowania energii.

    Solliance to zrzeszenie organizacji badawczo-rozwojowych pracujących w obszarze fotowoltaicznych źródeł energii słonecznej. Zrzeszenie ma siedzibę w Holandii i jest wspomagane przez rząd prowincji Brabancja.