Inwestycje w polski przemysł

    Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) prowadzi obecnie 149 projektów inwestycyjnych o wartości 4 394,87 mln euro. Jest szansa na 27 138 miejsc pracy.

    Wśród najpopularniejszych sektorów, od kllku miesięcy, pod względem liczby realizowanych inwestycji dominuje sektor BPO (27 projektów w sumie za 27,5 mln euro, które mogą stworzyć 6 278 miejsc pracy), na kolejnym miejscu znajduje się sektor motoryzacyjny, w którym przybyły od ubiegłego okresu 2 projekty i jest ich teraz 23. Branża moto bezdyskusyjnie przoduje pod względem wartości inwestycji (1 650,9 mln euro) i potencjalnej wielkości zatrudnienia (8 224 planowanych miejsc pracy). Na trzecim miejscu znajduje się sektor badawczo – rozwojowy (16 projektów za 12,2 mln euro, które mogą stworzyć 1 613 miejsc pracy). Na kolejnych pozycjach znajdują się: branża ICT (10 projektów) oraz sektor maszynowy (10).

    Pod względem kraju pochodzenia inwestora przodują USA (41 projektów za 730,8 mln euro, szansa na 6 419 miejsc pracy) przed biznesem niemieckim (18 , 579,9 mln euro, 3 819)i brytyjskim (13, 52,1 mln euro, 1 601). Na kolejnych miejscach znaleźli się inwestorzy chińscy (12 projektów) oraz francuscy (6 projektów).

    Od początku roku PAIiZ doprowadziła do zakończenia 50 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości 1075,24 mln euro, które stworzą w najbliższych latach 9 386 miejsc pracy.