Tendencje na rynku pomp dla branży wod.-kan.

  Przepisy prawne Unii Europejskiej stanowią podstawę działania na europejskim rynku pomp do wody i ścieków. A zapotrzebowanie na te produkty w krajach Europy Wschodniej rośnie.
  Aktywne działania władz miejskich i prywatnych firm zajmujących się gospodarką wodną będą musiały pokonać wyzwania związane z potrzebami inwestycyjnymi na przeprowadzenie zmian w niewłaściwej infrastrukturze dystrybucji i uzdatniania wody. Działania te wpłyną niewątpliwie na zwiększenie popytu na rynku pomp.
  Firma Frost & Sullivan zauważa, że na europejskim rynku pomp do wody i ścieków uzyskano w 2005 roku dochody rzędu 1,48 miliarda USD i przewiduje uzyskanie 1,84 miliarda USD w 2012 roku.
  Obecnie kraje Europy Wschodniej i półwyspu Iberyjskiego mają słabo rozwiniętą sieć zarówno dystrybucji wody pitnej, jak i oczyszczalni ścieków. Dostosowywanie do przepisów unijnych będzie szczególnie intensywne w krajach wstępujących do Unii Europejskiej ze względu na obowiązujący je krótki czas na dostosowanie się do obowiązujących przepisów.
  W krajach Europy Wschodniej, półwyspu Iberyjskiego oraz niektórych regionach Włoch i Francji podejmowane są na szeroką skalę działania mające na celu dostosowanie zakładów uzdatniania wody pitnej do nowych wymagań. Wszystkie te czynniki w sposób zdecydowany wpłyną na wzrost zapotrzebowania na pompy i w ten sposób pobudzą do rozwoju rynek pomp w Europie.
  Głównym wyzwaniem przed jakim staną producenci pomp, jest duża konkurencja i konieczność ciągłego inwestowania w prace badawcze i rozwój. W Niemczech oraz innych krajach Europy Zachodniej rynek ten dopiero zaczyna dojrzewać do tego, by zrozumieć potrzebę wprowadzania innowacji, aby móc sprostać konkurencji.
  ? Potrzeba zapewnienia całkowitej i elastycznej obsługi pomp i ich wyposażenia będzie kluczową sprawą w rozwijaniu kontaktów handlowych z większością krajów Europy Wschodniej, w których są już wprowadzone do stosowania wymagania ujęte w dyrektywach Unii Europejskiej ? uważa Karthikeyan Balasubramanlyam, analityk w firmie Frost & Sullivan. ? Modernizacje konstrukcji pomp będą postępować wolniej, natomiast systemy sterowania i nadzorowania pracą pomp i związanych z nimi układów będą miały znaczący wpływ na sprzedaż pomp.
  W tej sytuacji w tych dziedzinach będzie konieczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych, które zapewnią użytkownikom różnorodność oferowanych produktów, a producentom umożliwią zwiększenie sprzedaży.
  Rosnąca konkurencja będzie zmuszać producentów do zastanowienia się nad cenami oferowanych wyrobów oraz możliwością zapewnienia odbiorcy kompleksowych dostaw.
  Żródło: Frost & Sullivan