Techniki systemów chwytakowych w automatyce przemysłowej

Technika automatyki przemysłowej jeszcze długo nie osiągnie końca rozwoju. Wprost przeciwnie: wciąż mamy do czynienia z nowymi trendami prowadzącymi do wyraźnych zmian, które umożliwią wykorzystanie całego potencjału nowoczesnych systemów chwytania.

Trend 1: Mechatronika zamiast pneumatyki

W technice chwytania zarysowuje się tendencja do zastąpienia, przynajmniej w określonych przypadkach, systemów pneumatycznych przez systemy elektryczne. Przykładem jest zastosowanie w chwytakach wyłącznie napędu elektrycznego zamiast sprężonego powietrza. Tego typu przejście może prowadzić do znacznego obniżenia kosztów, ponieważsystemy napędzane wyłącznie elektrycznie nie wymagają przyłączy sprężonego powietrza, a przy konsekwentnym stosowaniu umożliwiają nawet całkowitą rezygnację z systemów pneumatycznych. Elementy napędzane elektrycznie zawierają wprawdzie elementy mechatroniczne, jak silniki i czujniki. Dlatego z reguły są trochę droższe od ich odpowiedników pneumatycznych. Tym niemniej ich koszt całkowity jest niższy, ponieważ nakład na przygotowanie i konserwację systemu pneumatycznego jest wysoki, a sprężone powietrze zalicza się do najdroższych rodzajów energii w przedsiębiorstwie.

Jednocześnie malejącym kosztom zastosowania systemów mechatronicznych towarzyszy wyraźnie wzrastająca elastyczność zastosowania. Podczas gdy chwytak pneumatyczny jest bardzo ograniczony i oferuje tylko dwie możliwości (otwarcie i zamknięcie), chwytaki elektryczne oferują całkowicie nowe możliwości. Jeśli do określonego procesu mocowania potrzebny jest 2-milimetrowy skok, nie ma możliwości dostosowania do tego chwytaka pneumatycznego o stałym skoku 20 mm. Natomiast w przypadku chwytaka elektrycznego skok można dokładnie dostosować do wymagań. Czasy zamykania i otwierania skracają się i dzięki temu można osiągnąć krótsze czasy taktowania.