Interfejs MES w praktyce

System e-F@ctory jest stosunkowo nową propozycją Mitsubishi w dziedzinie monitorowania i zarządzania produkcją. U jego podstaw leży współczesna filozofia wytwarzania, której zamierzeniem jest osiągnięcie trzech celów: minimalizacji kosztów wytwarzania, zwiększenie efektywności produkcji i podniesienie jakości produktów.

Rys. 1. Zasada działania bufora danych wykorzystującego kartę CompactFlash

Implementacja e-F@ctory powinna usprawnić proces akwizycji i obróbki danych pochodzących z linii produkcyjnych. Ma również pozwalać na szybką reakcję w przypadku wystąpienia zakłóceń. Niezbędne dane są dostępne w czasie rzeczywistym na wszystkich poziomach zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem. ?From shop floor to top floor? ? to cytat z jednego z prospektów informacyjnych dotyczących e-F@ctory i MES, który najlepiej obrazuje przepływ danych w przedsiębiorstwie stosującym ten system. Strategia Mitsubishi w odniesieniu do e-F@ctory obejmuje między innymi wprowadzenie na ogólnoświatowy rynek interfejsu MES (QJ71MES96) jako kluczowego produktu.

Produkt ma zapewniać użytkownikom zdobywanie przewagi konkurencyjnej poprzez obniżanie stanu posiadanych zasobów przy jednoczesnym stałym podwyższaniu poziomu obsługi klienta. Ponadto możliwa jest kompletna integracja sfery związanej z wytwarzaniem i sfery zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o komunikację z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjnych. Kolejnym ważnym aspektem jest integracja w czasie rzeczywistym zasobów produkcyjnych z dostawcami i odbiorcami. Dane zebrane z linii produkcyjnych są dostępne na każdym poziomie przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość bezpośredniego kształtowania przebiegu procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu tej samej drogi przepływu informacji. Dzięki bieżącej analizie danych zapobiega się powstawaniu błędów jakości w czasie rzeczywistym. Na tej podstawie możliwe jest wyznaczanie trendów zmian w procesie produkcji. Ma to pozwalać na prognozę żywotności narzędzi i stanu urządzeń na podstawie ich aktualnego stanu, danych historycznych i specyfikacji technicznej.