Targi VISION 2006 7-9 listopada 2006, Stuttgart

Dziewiętnastoprocentowy wzrost liczby odwiedzających z zagranicy, aż 25% gości zagranicznych pochodziło z Azji.
Międzynarodowe Targi Systemów Wizyjnych Maszyn i Technik Identyfikacji VISION po raz kolejny potwierdziły swą szczególną pozycję i znaczenie, jako najważniejsza impreza targowa w branży systemów wizyjnych. W dniach 7?9 listopada w Stuttgarcie pojawiło się ponad 5 200 odwiedzających (rok 2005: 5 117). Odsetek gości zagranicznych wzrósł z 26% w roku 2005, do poziomu 31% w roku bieżącym. W sumie na targach reprezentowanych było 40 różnych krajów świata. Największe grupy uczestników pochodziły ze Szwajcarii i Austrii (obie po 11% ogółu) oraz Francji (10%). Jednak nie zabrakło również przedstawicieli Stanów Zjednoczonych czy Australii. Jeden na czterech gości zagranicznych pochodził z Azji. Tak znaczny postęp i rozwój imprezy potwierdza, iż nie bez przyczyny uważana jest ona za najważniejszą imprezę branży systemów wizyjnych maszyn na świecie.
By zapoznać się ze stanem rozwoju europejskiego rynku systemów wizyjnych, do Stuttgartu przyjechała po raz pierwszy delegacja Japońskiego Stowarzyszenia Wykorzystania Obrazów w Przemyśle (ang. JIIA ? Japan Industrial Imaging Association). Około 30 członków Stowarzyszenia uzyskało wyczerpujące informacje o technologicznych innowacjach i najnowszych rozwiązaniach systemowych związanych z kwestiami międzynarodowych standardów w tej branży. Japończycy mieli okazję do wymiany informacji z członkami amerykańskiej organizacji ds. systemów wizyjnych ? Stowarzyszenia Wykorzystania Obrazów w Automatyce (ang. AIA ? Automated Imaging Association), a także z ich niemieckimi kolegami z Grupy Systemów Wizyjnych przy Niemieckiej Federacji Inżynierskiej (VDMA), sponsorze targów VISION.
Przegląd i analiza grup odwiedzających targi wskazuje, iż liczne firmy znów zwiększają swoje inwestycje: 84% gości targów pojawiło się na targach z konkretnymi zamiarami inwestycyjnymi i planami zakupów. 66% z nich planuje ich realizację w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Niemal połowa przewiduje wydanie na ten cel co najmniej 20 000 Euro. Takie perspektywy powodują, że wystawcy prezentujący się w czasie targów z zadowoleniem patrzą w przyszłość, oczekując rozkwitu swoich interesów po imprezie w Stuttgarcie.
Dużą popularnością w czasie targów cieszyli się również przedstawiciele Grupy Systemów Wizyjnych przy Niemieckiej Federacji Inżynierskiej (VDMA). Aż 33% zwiedzających targi wyraziło zainteresowanie organizowanym przez tę Federację forum Dni Przemysłowych Systemów Wizyjnych (ang. Industrial VISION Days).
W czasie wszystkich trzech dni targów 215 firm (oraz 20 przedstawicieli) z branży przemysłowej i z licznych ośrodków badawczych prezentowało szeroką gamę możliwości i aplikacji systemów wizyjnych maszyn. Głównymi tematami imprezy były działania standaryzacyjne i rozwój systemów wizyjnych trójwymiarowych 3-D.
Kolejne targi VISION 2007 odbędą się w dniach 6?8 listopada 2007 roku w nowym centrum targowym w Stuttgarcie (New Stuttgart Trade Fair Centre).
Na zaproszenie organizatorów w tegorocznych targach wzięła udział redaktor naczelna CE Polska, Hanna Tylicka.
Więcej na temat tegorocznych
? w internetowej wersji
tego artykułu, a także na
www.messe-stuttgart.de/vision


Extra Online:

215 wystawców (rok 2005: 196) oraz 20 przedstawicieli firm prezentowało na targach VISON 2006 głównie elementy i urządzenia dla systemów wizyjnych maszyn, wykorzystywane w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości produktów w przemyśle samochodowym, w branżach elektrotechniki i elektroniki, lotniczej oraz inżynierii mechanicznej i innych. Wśród licznych aplikacji znalazły się między innymi: kontrola odwiertów, stanu spawów oraz innych litych elementów, ale także analiza produktów mających postać arkusza, płyty jak: stal, różnego typu pianki, tekstylia czy papier. Szeroko reprezentowane były również aplikacje nie związane bezpośrednio z branżą przemysłową. W ramach targów VISION zorganizowano specjalny pokaz związany z tego typu aplikacjami, który przyciągnął uwagę aż 24 procent ogółu zwiedzających.

Zakres tematyczny targów obejmował zagadnienia:

1. Obszary zastosowań

* Kontrola jakości

* Kontrola barw

* Czytniki kodów kreskowych

* Czytniki kodów 2D i 3D

* Systemy identyfikacyjne i komponenty

* Systemy bezpieczeństwa

* Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)

* Lasery

2. Komponenty i przyrządy pomiarowe

* Przyrządy pomiarowe do obróbki obrazu

* Optyka i oświetlenie

* Oprogramowanie

* Kamery

* Kamery na podczerwień

* Procesory

* Czujniki optyczne

* Szybkie kamery high-speed

3. Technologie obróbki obrazu

* Sieci neuronowe

* Logika rozmyta ? Fuzzy Logic

* RFID

* Oprogramowanie i sprzęt komputerowy