Targi PROTECH?06

Na tegorocznym, drugim PROTECH-u swoje produkty na stoiskach zaprezentowało 61 wystawców na powierzchni 2 tys. m2. Liczbę gości, którzy odwiedzili targi, szacuje się na 1 500 osób. W seminariach wzięło udział ponad 350 osób. 
W porównaniu z pierwszym PROTECH-em powierzchnia wystawiennicza powiększyła się czterokrotnie, a liczba wystawców dwukrotnie. Liczba osób biorących w seminariach również wzrosła.
Jak powiedział Michael J. Majchrzak, Amerykanin polskiego pochodzenia w trzecim pokoleniu, pomysłodawca i organizator PROTECH-u, który założył wydawnictwo Trade Media International:
? PROTECH swoim zasięgiem obejmuje wszystkie aspekty produkcji ? od zaprojektowania produktów i systemów, poprzez zarządzanie cyklem życia produktu, systemy IT oraz zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw, po utrzymanie ruchu.
? PROTECH dąży do ekspozycji jak najlepszych pomysłów i praktyk w produkcji, dlatego też targi te są adresowane do wiodących firm przemysłowych, które zaprezentowały się podczas naszej imprezy ? kontynuował.
? W tym roku gościliśmy liderów przemysłowych: Mitsubishi Electric, IBM, Festo oraz inne wielkie firmy.
Dusza imprez targowych
Jak twierdzą organizatorzy najlepszych imprez targowych, targi udają się wtedy, kiedy odczuwalny jest podczas nich odpowiedni nastrój, który wywołuje burzę mózgów, stwarza atmosferę wymiany idei, atmosferę, w której powstają interesujące pomysły.

Michael Majchrzak, wydawca Control Engineering Polska i organizator targów PROTECH, podczas uroczystego podsumowania pierwszego dnia targów 

Zdaje się, że jest to najlepszy przepis na imprezy targowe, wielokrotnie zresztą sprawdzony. I właśnie takie są założenia organizacyjne PROTECH-u.
PROTECH dodatkowo ma jeszcze jedną zaletę: jest swojego rodzaju podsumowaniem całorocznej działalności wydawniczej firmy Trade Media International. Wystawcy, prelegenci, uczestnicy seminariów oraz odwiedzający stoiska przez cały rok najczęściej spotykali się na łamach czasopism wydawanych przez TMI. (Przypomnijmy, jest to osiem periodyków ? 8 tytułów wydawanych w postaci słowa drukowanego i wirtualnego i jeden w postaci wyłącznie elektronicznej oraz wydawnictwa nieperiodyczne: informatory. Miesięcznik Control Engineering Polska jest tu oczywiście okrętem flagowym).
Na imprezie, w kuluarach, na stoiskach dochodziło do spotkań osób, które nierzadko wcześniej znały się dzięki różnym formom działalności wydawniczej: czytelnicy z autorami artykułów, z autorami prezentacji produktów i z pracownikami opisywanych firm. Ten kontekst redaktorsko- wydawniczy pomagał budować atmosferę seminariów i wręcz podyktował tematykę wielu prelekcji.
Seminaria
Przypomnijmy, w tym roku odbyły się następujące dwudniowe seminaria:

  • DESIGNTECH ? projektowanie dla mechaniki i elektroniki;
  • MAINTECH ? inżynieria i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych;
  • ROBOTECH ? automatyka, sterowanie, oprzyrządowanie, robotyka;
  • SYSTECH ? systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją

oraz po raz pierwszy:

  • BIOTECH ? innowacje i technologie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Szczegółowe relacje z poszczególnych seminariów opublikowane zostaną w drukowanych wersjach czasopism (patronów medialnych): DESIGNTECH ? w Design News (www.designnews.pl), MAINTECH ? w I&UR (www.utrzymanieruchu.pl), SYSTECH ? w MSI Polska (www.msipolska.pl). ROBOTECH po krótce opiszemy poniżej, a szczegółową relację z każdej z wygłoszonych prezentacji zamieścimy w lutowym?07 wydaniu Control Engineering Polska.
ROBOTECH
Najważniejszym wydarzeniem dla naszego czasopisma był oczywiście ROBOTECH, podczas którego poruszane było wiele tematów.
Jednym z nich były sieci, standardy komunikacji ? powiązanie tych zagadnień z zarządzaniem przedsiębiorstwem, ze sterowaniem, z robotyzacją. Konieczność wprowadzania standardów komunikacji oraz próby dominacji, zwiększania ekspansji przyjętych standardów. Rywalizacja, która odbywa się wśród grup stosujących dany standard komunikacyjny, w skład których wchodzą potężne firmy. Odsyłamy tu np. do wygłoszonego w języku angielskim referatu pt. ?Time to think CC-LINK? przez Dawida Folleya z firmy CLPA Europe (tłumaczonego bardzo dobrze na żywo). Podobny charakter miała prezentacja pt. ?Wykorzystanie systemów czasu rzeczywistego i nowoczesne technologie sieciowe w układach automatyki? Zbigniewa Piątka z firmy Backhoff Automation.
Jak zwykle dużą aktywnością wykazał się ASTOR. Firma ta stara się przebić ? chyba jeszcze wciąż nieskutecznie ? z myślą, iż najlepszym sposobem na rozwój polskiego przemysłu i przemysłu w Polsce jest robotyzacja. Inwestycja w roboty zwraca się w ciągu 2-3 lat ? o czym np. mówiono również w referatach wygłaszanych przez inne firmy niż ASTOR. I co przeważnie wydawało się inżynierom paradoksem ? zastosowanie robotów zwiększa liczbę stanowisk pracy, a więc zmniejsza bezrobocie. (Tematem tym zajmujemy się np. w artykule o konferencji ?Robotyzacja 2006?).
Wielokrotnie prelegenci wymieniali zalety robotyzacji. Szczególnie eksponowano jedną zaletę ? bezpieczeństwo. Działo się to najczęściej w kontekście pomyłki, do której doszło w Zakładach Farmaceutycznych Jelfa. Robotyzacja jest skutecznym sposobem, by zapobiegać tego rodzaju pomyłkom czy aktom terrorystycznym ? czego nie wyklucza prowadzone śledztwo. Incydent zaś może nawet doprowadzić do upadku zakładów ? nie wiadomo, czy fabryka udźwignie konsekwencje odszkodowań.
Niektóre imprezy towarzyszące
Dni Kariery. Praca, wynagrodzenia to zagadnienie rok temu najbardziej interesowało osoby biorące udział w PROTECH-u. Organizatorzy wyciągnęli z tego wnioski. W tym roku odbyły się Dni Kariery dla Inżynierów. Polegało to przede wszystkim na tym, iż do polskich inżynierów ustawiła się kolejka zagranicznych agencji doradztwa personalnego, zaś Ambasada Danii zorganizowała w tym celu stoisko. Przedsiębiorstwa zachodnie pilnie poszukują polskich specjalistów, którzy znają przynajmniej jeden język obcy.
Przez 3 dni agencja doradztwa personalnego ?Bank Danych o Inżynierach? prowadziła szkolenia: przed południem: jak pisać CV (Małgorzata Orłowska) oraz po południu: jak unikać błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej (Joanna Cich).
Fabryka Roku 2006. Konkurs Fabryka Roku zorganizowany został po raz pierwszy i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród firm produkcyjnych. Jest to jedyny w Polsce plebiscyt, w którym nagradza się zakład przemysłowy, efektywnie zarządzający dziełem utrzymania ruchu w celu zapewnienia najwyższej zdolności produkcyjnej. Tytuł Fabryka Roku czasopisma Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych otrzymała firma TRW Polska sp. z o.o. ? produkująca samochodowe systemy bezpieczeństwa. Dyplom odebrał Krzysztof Szwedkowicz, dyrektor zakładu pasów bezpieczeństwa i członek zarządu ? podczas galitowarzyszącej Międzynarodowym Targom Produkcji i Technologii PROTECH?06 (więcej na ten temat w czasopiśmie I&UR).
Konstruktor Roku 2006. Tytułem ?Konstruktor Roku 2006? uhonorowany został inż. Ryszard Arendzikowski za projekt systemu kontroli lotu dla samolotów bezzałogowych FCS-1. Wyróżnienia otrzymał zespół odpowiedzialny za opracowanie zwałowarki ZGOT-15400.120, a także inż. Witold Stelmach kierujący zespołem odpowiedzialnym za opracowanie nowej serii tokarek sterowanych numerycznie AVIAturn. (więcej na ten temat w czasopiśmie Design News).
PROTECH?06 przez wiele osób został uznany za pożyteczną oraz interesującą imprezę. Formuła ? połączenie działalności wydawniczej z seminariami i targami ? okazała się oryginalna i skuteczna.
Kolejny, trzeci PROTECH, odbędzie się tym razem we Wrocławiu. Będzie trwał najprawdopodobniej 2 dni: myśli się o 21 i 22 listopada 2007 r.
Zapraszamy zatem na PROTECH?07 ? za rok.
ce