Szkolenia VIX Automation

Firma VIX Automation sp. z o.o. od października rozpoczyna kolejny cykl profesjonalnych szkoleń z zakresu przemysłowych systemów wizualizacji firmy GE Fanuc: Proficy HMI/SCADA iFIX, Proficy Historian oraz Proficy Real-Time Information Portal.
Szkolenia organizowane są w formie trzydniowych warsztatów i odbywają się w siedzibie firmy w Katowicach. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zasady tworzenia aplikacji typu HMI/SCADA w sposób praktyczny, tworząc od podstaw swoją własną przykładową aplikację. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni technicznych, posiadających zarówno wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla przemysłu, jak i doświadczenie dydaktyczne. Wykładowcy prowadzący zajęcia są także twórcami aktualnie realizowanej lokalizacji najnowszej wersji oprogramowania iFIX 4.0 na język polski.
Uczestnicy szkoleń mają zapewnione materiały dydaktyczne w języku polskim oraz samodzielne stanowisko komputerowe.
Na życzenie klientów firma VIX Automation sp. z o.o. organizuje także szkolenia z indywidualnym programem zajęć, dopasowanym do specyficznych potrzeb klienta. Szkolenia takie, zwykle 3-4 dniowe, mogą odbywać się według życzenia w ośrodku szkoleniowym VIX Automation bądź w siedzibie klienta. W trybie szkoleń indywidualnych dostępne są także warsztaty z zaawansowanych funkcji systemu iFIX. W wypadku szkoleń w siedzibie klienta VIX Automation zapewnia również całkowite wyposażenie w sprzęt szkoleniowy.
Pełny harmonogram szkoleń, szczegółowy zakres poszczególnych szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.vix.com.pl.