Sympozjum maszyn elektrycznych w Szczecinie

    W dniach 19-22 czerwca 2011 Szczecin gościł będzie uczestników XLVII Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych.  Sympozjum organizowane jest przez Katedrę Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

    Sympozjum to jest kolejnym spotkaniem naukowców z krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych i przemysłowych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką maszyn elektrycznych. Stanowi ono forum do wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych prac dotyczących teorii, badań, eksploatacji i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych.

    Więcej informacji na stronie: http://sme2011.zut.edu.pl/