SIMATIC S7-1200 – Nadzór i sterowanie za pomocą sieci komórkowych

Dział Automatyki firmy Siemens rozszerza asortyment swoich produktów zapewniających zdalną kontrolę i sterowanie urządzeń rozproszonych. Nowy moduł CP 1242-7 jest opcjonalnym, zewnętrznym interfejsem sterownika S7-1200, pozwalającym na komunikację z kontrolerem za pośrednictwem sieci GSM/GPRS. Kolejną nowością jest oprogramowanie Telecontrol Server Basic- serwer OPC z możliwością zaadresowania do 5000 sterowników S7-1200 lub S7-200 z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej. Adapter IE Basic TeleService pozwala natomiast, we współpracy z modemem GSM TeleService, na bezprzewodowe połączenie ze sterownikami z rodziny Simatic S7. Zdalny dostęp do urządzeń i procesów pozwala na zmniejszenie kosztów obsługi, lepszą kontrolę nad jakością produkcji, konserwację i wczesne wykrywanie błędów.

Moduł CP 1242-7, przeznaczony do współpracy ze sterownikami S7-1200, daje możliwość zdalnego nadzoru, sterowania, diagnostyki oraz eliminacji błędów urządzeń. Dostęp zdalny z całego świata za pośrednictwem sieci GSM, w technologii przesyłu danych GPRS, jest możliwy przy wykorzystaniu bądź aktywnej karty SIM, bądź bezpośredniej, mobilnej transmisji danych M2M pomiędzy urządzeniami (Machine-to-Machine).

Transmisja GPRS zapewnia również dostęp do sterownika z modułem CP 1242-7 za pośrednictwem sieci Internet i komputera z zainstalowanym pakietem narzędziowym Step 7 V11. W przypadku awarii lub zdarzeń nadzwyczajnych, moduł CP 1242-7 ma możliwość wysłania na uwierzytelniony numer wiadomości tekstowej SMS informującej obsługę o wystąpieniu problemu. Technologia M2M pozwala na bezpośrednie połączenie kompatybilnych urządzeń, wymianę danych telemetrycznych i koordynację ich pracy. Co ważne, również znacząco zmniejsza ryzyko utraty danych w przypadku awarii urządzeń pośredniczących. Ponad 5000 sterowników S7-1200 lub S7-200 można połączyć w jedną sieć radiową z komputerem z oprogramowaniem Telecontrol Server Basic, który działa jako serwer OPC.

Za pomocą oprogramowania OPC dane zebrane ze wszystkich urządzeń mogą być udostępnione w systemie SCADA (supervisory control and data acquisition) lub za pomocą interfejsów HMI (human machine interface). Podobne rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy monitorowaniu stanu rozległych systemów, takich jak sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Informacje z wielu urządzeń rozmieszczonych na dużym obszarze są natychmiast dostępne dla operatora systemu. Pojedynczy serwer Telecontrol Server Basic może być jednocześnie połączony z wieloma klientami.

Ostatnią nowością jest adapter IE Basic TeleService, który, połączony z modemem GSM TeleService, zapewnia zdalny dostęp do sterowników Simatic S7 lub jakiegokolwiek innego urządzenia wyposażonego w interfejs Ethernet. Adapter umożliwia zestawienie połączenia modemowego pomiędzy komputerem z zainstalowanym pakietem narzędziowym Step7 i urządzeniem wyposażonym w adapter IE Basic TeleService oraz modem GSM TeleService za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Sieci bezprzewodowe stają się medium coraz częściej wykorzystywanym i łatwiejszym do zaimplementowania niż tradycyjne sieci kablowe.

Przy wzrastających cenach gruntu i gęstej zabudowie nowoczesnych miast, sieci niewymagające fizycznego połączenia pomiędzy urządzeniami są prostsze do wykonania i niejednokrotnie tańsze niż ich kablowe odpowiedniki. Umożliwiają oddalonemu personelowi kontrolę nad stanem rozproszonych systemów i ułatwiają zbieranie danych. Sieć GSM jest uniwersalną siecią telefonii komórkowej, znajdującą zastosowanie w najróżniejszych aplikacjach automatyki przemysłowej. Technologia transmisji pakietów danych GPRS w sieci GSM umożliwia dostęp do Internetu z każdego miejsca. Technologia CSD (circuit switched data), inny wariant transmisji pakietów danych, może służyć do zestawiania połączeń modemowych z wykorzystaniem sieci komórkowych. Usługa wiadomości tekstowych SMS może zostać użyta do informowania uprawnionego personelu o zdarzeniach w systemie. Nowe propozycje firmy Siemens wraz z już dostępnymi rozwiązaniami, m.in. modemami bezprzewodowymi quadband, stanowią kompleksową ofertę produktów TeleService i Telecontrol dla przemysłu.